WasaGroup-yhtiöt

WasaGroup-konsernin toimialat muodostuvat palvelukokonaisuuksista, jotka kattavat kaikki kiinteistösijoittajan, kiinteistön omistajan ja rakentajan tarvitsemat palvelut.

Uuden ajan kehittäjä

Ville Ollila on nimitetty liiketoimintajohtajaksi

Toteutusvaiheen liiketoimintajohtaja vastaa vuokramallilla toteutettavien hankkeiden rakennuttamis- ja projektituotannosta sekä näiden toimintojen kehittämisestä.

WasaGroup Oy:n uudeksi toteutusvaiheen liiketoimintajohtajaksi on nimitetty Ville Ollila 1.4.2021 alkaen.  Hän kuuluu jatkossa myös yhtiön johtoryhmään.

Ville on työskennellyt WasaGroupissa eri tehtävissä 12 vuotta ja hänellä on laaja kokemus yrityksen toiminnasta eri osa-alueilta. Ville siirtyy tehtävään myynnin tuen päällikön tehtävästä.

Ota meihin yhteyttä