Suunnittelu

Täyden palvelun suunnittelutoimisto

Pääsuunnittelu

Pääsuunnittelijana huolehdimme rakennushankkeen suunnitelmien laadusta alusta loppuun saakka läpi koko rakennusprojektin.

Pääsuunnittelijana huolehdimme suunnitelmien yhteensopivuudesta ja ristiriidattomuudesta siten, että eri suunnittelualat, arkkitehtisuunnittelu, rakennesuunnittelu, LVI- ja sähkösuunnittelu, muodostavat ehjän kokonaisuuden. Tyypillisesti toimimme pääsuunnittelijana kohteissa, joissa teemme suunnittelun kokonaispalveluna.

Pääsuunnittelijan tehtävän hoitaminen asiakkaan rakennushankkeen eduksi korostuu etenkin silloin, kun kaikki WasaPlanin tarjoamat rakennushankkeen suunnitelmat tulevat samasta paikasta. Tällöin voimme varmistaa tehokkaan suunnittelun ja eri suunnitelmien saumattoman yhteensopivuuden sekä rakennushankkeen sujuvuuden. Arkkitehti-, rakenne-, LVI- ja sähkösuunnittelun yhdistämisellä voidaan välttää kalliita päällekkäisyyksiä sekä tarpeettomia työmaa-aikaisia muutoksia.

Tarjoamme pääsuunnittelijan palveluita myös kohteisiin, joissa emme tee muuta suunnittelua. Tällöinkin pääsuunnittelijana pidämme langat käsissämme siten, että voimme etsiä myös rakennusaikana asiakkaillemme kustannustehokkaita ratkaisuja.

Arkkitehtisuunnittelu

Tarjoamme asiakkaillemme kestäviä ja kauniita ratkaisuja sekä tehokasta ja rationaalista suunnittelua nopealla aikataululla.

Suunnittelua ohjaavat tilaajan toiveiden ja tarpeiden lisäksi sovitut kustannusraamit sekä kaava- ja viranomaismääräykset. Ammattitaitoisten ja kokeneitten suunnittelijoitten lisäksi käytössämme on koko konsernin osaaminen, jota voimme hyödyntää toimivien ja tehokkaiden ratkaisujen aikaansaamiseksi.

Rakennesuunnittelu

Tarjoamme rakennesuunnittelua sekä uudisrakennuskohteisiin että peruskorjauskohteisiin.

Haemme rakennesuunnittelussa kustannustehokkaat ratkaisut, jotka täyttävät tilaajan, urakoitsijan ja käyttäjän tarpeet.

Runkoratkaisuja valittaessamme otamme huomioon kulloisenkin markkinatilanteen edullisten rakennejärjestelmien valitsemiseksi ja huomioimme eri ratkaisujen rakennuskustannukset. Monipuolinen kokemuksemme eri tyyppisten KVR-kohteiden rakennesuunnittelijana on hionut suunnittelukonseptimme kustannustehokkaaksi.

Sähkösuunnittelu

Teemme sähkösuunnittelua tehokkaasti ja ammattitaidolla kaikenlaisiin kohteisiin, niin uudisrakentamisen kuin korjausrakentamisenkin puolella.

Sähkösuunnittelijoillemme ovat tuttuja kohteita niin sairaalat, liikerakennukset kuin omakotitalotkin. Monipuolinen osaaminen on kertynyt erilaisten tilaajien ja hankkeiden myötä. Asiakkaan tarpeiden mukaan pystymme tekemään yhtä hyvin kustannustehokasta KVR-suunnittelua kuin erikoiskohteiden räätälöityjä suunnitteluratkaisuja. Sähkösuunnittelun lisäksi tarjoamme asiakkaillemme myös hankekehitysvaiheen kartoitus- ja esisuunnittelupalveluita sekä sähkövalvontaa.

Tietomallikoordinointi (BIM)

Toteutamme suunnittelukohteemme kaikilla suunnittelualoilla ensisijaisesti tietomallintamalla. Suunnittelijamme ovat hyödyntäneet mallintamista suunnitelmissaan jo lähes 30 vuoden ajan.

Tietomallinnuksen suurimmat hyödyt liittyvät rakentamisen laadun ja tehokkuuden paranemiseen. Arkkitehti-, rakenne- ja tekniikkasuunnittelun yhdistäminen tietomalliksi ja sen hyödyntäminen koko suunnittelu- ja rakentamisprosessin ajan vähentää virheitä ja auttaa myös tilaajaa hahmottamaan kokonaisuuden jo suunnitteluvaiheessa. Pystymme tarjoamaan tietomallikoordinaattorin palvelut asiakkaillemme siinä laajudessa, joka kulloinkin hanketta parhaiten palvelee.