WasaGroup-yhtiöt

WasaGroup-konsernin toimialat muodostuvat palvelukokonaisuuksista, jotka kattavat kaikki kiinteistösijoittajan, kiinteistön omistajan ja rakentajan tarvitsemat palvelut.

Ennakkoluuloja purkaen, uutta rakentaen

Suunnittelu

WasaPlan on täyden palvelun suunnittelutoimisto

Tarjoamme asiakkaillemme kokonaisvaltaista palvelua kaikilla suunnittelun osa-alueilla. Palveluihimme kuuluu pääsuunnittelu, arkkitehtisuunnittelu, rakennesuunnittelu, sähkösuunnittelu ja LVI-suunnittelu. Pystymme tarjoamaan asiakkaidemme rakennusprojekteihin kaiken suunnittelupalvelun.

Tilaajan näkökulmasta tämä tarkoittaa kalliiden päällekkäisyyksien sekä tarpeettomien työmaa-aikaisten muutosten välttämistä. Arkkitehti-, rakenne- ja LVIS-suunnittelun yhdistämisellä varmistamme tehokkaan suunnittelun ja eri suunnitelmien saumattoman yhteensopivuuden sekä rakennushankkeen sujuvuuden.

Toimisto näkymä 1

WasaPlanin palvelut

Pääsuunnittelu

Pääsuunnittelijana huolehdimme rakennushankkeen suunnitelmien laadusta alusta loppuun saakka läpi koko rakennusprojektin.

Pääsuunnittelijana huolehdimme suunnitelmien yhteensopivuudesta ja ristiriidattomuudesta siten, että eri suunnittelualat, arkkitehtisuunnittelu, rakennesuunnittelu, LVI- ja sähkösuunnittelu, muodostavat ehjän kokonaisuuden. Tyypillisesti toimimme pääsuunnittelijana kohteissa, joissa teemme suunnittelun kokonaispalveluna.

Arkkitehtisuunnittelu

Tarjoamme asiakkaillemme kestäviä ja kauniita ratkaisuja sekä tehokasta ja rationaalista suunnittelua nopealla aikataululla.

Suunnittelua ohjaavat tilaajan toiveiden ja tarpeiden lisäksi sovitut kustannusraamit sekä kaava- ja viranomaismääräykset. Ammattitaitoisten ja kokeneitten suunnittelijoitten lisäksi käytössämme on koko konsernin osaaminen, jota voimme hyödyntää toimivien ja tehokkaiden ratkaisujen aikaansaamiseksi.

Rakennesuunnittelu

Tarjoamme rakennesuunnittelua sekä uudisrakennuskohteisiin että peruskorjauskohteisiin.

Haemme rakennesuunnittelussa kustannustehokkaat ratkaisut, jotka täyttävät tilaajan, urakoitsijan ja käyttäjän tarpeet.

Runkoratkaisuja valittaessamme otamme huomioon kulloisenkin markkinatilanteen edullisten rakennejärjestelmien valitsemiseksi ja huomioimme eri ratkaisujen rakennuskustannukset. Monipuolinen kokemuksemme eri tyyppisten KVR-kohteiden rakennesuunnittelijana on hionut suunnittelukonseptimme kustannustehokkaaksi.

Talotekniikan suunnittelu

LVIS-suunnittelussa haemme energiatehokkaat ja taloudelliset ratkaisut asiakkaan tarpeen mukaan.

Tarjoamme lämmitys-, vesi-, ilmanvaihto- ja sähkösuunnittelupalveluita sekä teknistä isännöintiä. Suunnittelemme ja konsultoimme kaikissa talotekniikan tarpeissa uudisrakennuksista erilaisiin muutostöihin ja korjausrakentamiseen.

Arkkitehti-, rakenne- ja LVIS-suunnittelun yhdistäminen tuo etuja asiakkaillemme. Suunnittelukokonaisuuden osaaminen mahdollistaa hankkeiden laadukkaan ja kustannustehokkaan toteutuksen suunnittelusta alkaen.

Korjaus- ja muutossuunnittelu

Teemme arkkitehti- ja rakennesuunnittelua kaiken tyyppisiin korjaus-, laajennus- ja muutoskohteisiin.

Asiakkaitamme ovat kiinteistösijoittajat, kiinteistö- ja taloyhtiöt, rakennusliikkeet ja julkinen sektori. Korjaus-, laajennus- ja muutoskohteissa vaatimukset suunnittelun laadulle ovat usein korkeat. Vanhojen ja uusien rakenteiden sekä toimintojen yhteensovittaminen vaatii ammattitaitoa.

Käyttötarkoitusten muuttuessa huomioimme kaavoituksen, pelastusviranomaisten ja muiden viranomaistahojen vaatimukset ja hoidamme neuvottelut heidän kanssaan. Suunnitteluosaamisemme lisäksi hyödynnämme tarvittaessa koko WasaGroup-konsernin rakennusalan osaamista asiakkaamme eduksi.

Referenssejämme

Ota meihin yhteyttä