Wasa360-palvelumalli

Wasa360-palvelumallilla tuotamme asiakkaallemme räätälöidysti rakennushankkeen kaikki palvelut avaimet käteen -periaatteella. Wasa360-palvelumalli kattaa kiinteistökehityshankkeen rahoituksen, suunnittelun, toteutuksen ja kiinteistön ylläpidon.

Wasa360-konsepti

Käynnistys: Selvitämme hankekehitysvaiheessa asiakkaan tarpeet ja toiveet suhteessa budjettiin. Tätä kautta löydämme asiakkaan kohteelle ihanteellisen sijainnin ja toimivat liikepaikat, sekä varmistamme hankkeen taloudellisen kannattavuuden – niin asiakkaan kuin rahoittajan näkökulmasta.

Kiinteistökehitys

Kiinteistökehityksessä tavoitteenamme on toteuttaa asiakkaillemme parhaat mahdolliset toimitilat erinomaisella sijainnilla. Kiinteistökehitysprojekteissa valjastamme osaamisemme kiinteistökohteen mahdollisuuksien kartoittamiseen ja toteutustapojen valintaan asiakkaan tavoitteet priorisoiden ja budjetissa pysyen.

Kiinteistökehityskohteita voivat olla kaavoitettavat maa-alueet ja kaavoitetut tontit tai olemassa olevat saneerattavat, purettavat, jalostettavat tai laajennettavat rakennukset. Myös käyttötarkoitusten muutokset ovat meille tuttuja.

 

Investointi

Ainutlaatuisen toimintamallimme avain on valmis rahoitusratkaisu. Toimitilojemme vuokranantajana ja rahoittajana toimii yhteistyökumppanimme Tuohex Capital Oy. Wasa360-palvelumalli yhdistää tehokkaan tuotannon sekä vuokralaisten että kiinteistösijoittajien hyödyksi.

 

Ratkaisut asiakkaalle

Toteutamme asiakkaillemme tarpeisiin sopivat tilat. Asiakas pääsee vaikuttamaan tuleviin toimitiloihinsa halutessaan jo hankekehitysvaiheessa. Kartoitamme kohteen mahdollisuudet ja toteutustavat asiakkaan tavoitteet priorisoiden ja budjetissa pysyen.

 

Toteutus: Suunnittelemme asiakkaalle toimivat ja laadukkaat tilat tarjoten toteutusratkaisuja, jotka kestävät pitkälle tulevaisuuteen. Meillä on täysi vastuu projektista – käsittäen aikataulun, budjetin ja lopputuotteen. Kannamme vastuun siitä, että aikataulussa ja budjetissa myös pysytään.

Suunnittelu

Meillä kaikki suunnittelu tehdään saumattomassa yhteistyössä asiakkaan, hankekehityksen ja toteutusorganisaation kanssa. Panostamme suunnittelussa laatuun, joka tarkoittaa myös kohteen toimivuutta ja muunneltavuutta toteutuksen kustannukset huomioiden. Hoidamme myös lupa- ja viranomaisasiat asiakkaan puolesta.

WasaGroup-konserniin kuuluvan suunnittelutoimisto WasaPlanin palveluihin kuuluvat pääsuunnittelu, arkkitehtisuunnittelu, rakennesuunnittelu, talotekniikan suunnittelu sekä tietomallinnus ja visualisointi. Teemme myös kiinteistöjen saneeraus-, jalostus- ja lisärakentamiseen liittyvää suunnittelua.

 

Rakennuttaminen

Ammattimainen rakennuttaminen takaa laadun ja aikataulussa pysymisen. Tarjoamme projektinjohto- ja rakennuttajakonsultoinnin asiantuntijapalveluita, ja toimimme näin asiakkaamme edunvalvojana myös kiinteistökehityshankkeen toteutusvaiheessa. Työmaavalvonta onnistuu niin ikään kauttamme.

Rakentamisen ja suunnittelun osaamisemme varmistaa tehokkaan suunnittelun ohjauksen, kustannustehokkaat hankinnat ja hyvän hinta-laatu-suhteen toteutumisen. Vastaamme toteutusvaiheen lisäksi myös kohteen käyttöönotto- ja takuuvaiheesta.

 

Rakentaminen

Kannamme vastuun rakennusvaiheen onnistumisesta sekä uudis- että korjausrakentamiskohteissa. WasaGroup-konsernista on saatavissa rakentamisen palvelut joko konserniin kuuluvasta rakennusliike WasaCon Oy:stä tai laajasta yhteistyöverkostostamme. Pääosa kohteistamme on toteutettu kokonaisvaltaisella avaimet käteen -periaatteella hyödyntäen koko WasaGroup-konsernin osaamista kokonaisvaltaisen rakennusprojektin läpiviemisessä.

 

Eläminen: Vastaamme valmistuneen kiinteistön ylläpidosta ja toimivuudesta. Tarvittaessa osallistumme tulevaisuudessa toimitilojen kehittämiseen ja muokkaamiseen niin, että tilat päivittyvät vastaamaan mahdollisesti muuttuneita tarpeita.

Kiinteistön ylläpito

Tyytyväiset käyttäjät ja kiinteistön arvon säilyminen ovat meille tärkein syy huolehtia kiinteistöjen ylläpidosta. Siksi panostamme itse kiinteistön, mutta myös valittujen kiinteistönhoidosta vastaavien tahojen valvontaan ja seurantaan.

Kiinteistörahastomme sijoittavat Suomessa pääosin uudisrakennuksiin, joiden tilat vuokrataan hyville vuokralaisille pitkillä vuokrasopimuksilla. Rahastot panostavat sijoituskohteiden valintaan ja valmisteluun sijoituskohteen arvonsäilymisen varmistamiseksi sekä edullisen rakennusinvestoinnin takaamiseksi.

 

Arvon kehittäminen

Rahoituskumppanimme Tuohex Capital Oy toimii aktiivisesti kiinteistömarkkinoilla. Laaja-alaisen kiinteistövarainhoito-osaamisemme puitteissa tuotamme asiakkaidemme sijoituksille hallinnollisia, taloudellisia ja teknisen isännöinnin palveluita.

Ota meihin yhteyttä