WasaGroup-yhtiöt

WasaGroup-konsernin toimialat muodostuvat palvelukokonaisuuksista, jotka kattavat kaikki kiinteistösijoittajan, kiinteistön omistajan ja rakentajan tarvitsemat palvelut.

Ennakkoluuloja purkaen, uutta rakentaen

Wasa360-palvelumalli

Wasa360-palvelumallin puitteissa tuotamme asiakkaallemme räätälöidysti rakennushankkeen kaikki palvelut avaimet käteen -periaatteella. Wasa360-palvelukokonaisuus räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Wasa360-konsepti

Kiinteistökehitys

Loistavia liiketoimintamahdollisuuksia erinomaisella sijainnilla

Kiinteistökehitysprojekteissa valjastamme osaamisemme kiinteistökohteen mahdollisuuksien kartoittamiseen ja toteutustapojen valintaan – asiakkaan tavoitteet priorisoiden, budjetissa pysyen.

Kiinteistökehityskohteita voivat olla kaavoitettavat maa-alueet ja kaavoitetut tontit tai olemassa olevat saneerattavat, purettavat, jalostettavat tai laajennettavat rakennukset. Myös käyttötarkoitusten muutokset ovat meille tuttuja.

 

Investointi

Ainutlaatuisen toimintamallimme avain on rahoitus

Etsimme ja tarjoamme erilaisia ratkaisuja kiinteistösijoitusten toteuttamiseksi ja rahoittamiseksi. Näin tulee mahdolliseksi yhdistää tehokas tuotanto kiinteistösijoittamiseen sijoittajien hyödyksi.

 

Ratkaisut asiakkaalle

Sopivat tilat jokaiseen tarpeeseen

Verkostojemme ansioista pystymme vastaamaan niin sijoittajien kuin toimitiloja etsivien tarpeisiin. Haemme toimitiloja, vuokralaisia ja sijoituskohteita.

 

Suunnittelu

Meillä kaikki suunnittelu tehdään saumattomassa yhteistyössä

Panostamme suunnittelussa laatuun, joka tarkoittaa myös kohteen toimivuutta ja muunneltavuutta – toteutuksen kustannukset huomioiden. Hoidamme myös lupa- ja viranomaisasiat asiakkaan puolesta.

WasaGroup-konserniin kuuluvan suunnittelutoimisto WasaPlanin palveluihin kuuluvat pääsuunnittelu, arkkitehtisuunnittelu, rakennesuunnittelu ja talotekniikan suunnittelun. Teemme myös kiinteistöjen saneeraus-, jalostus- ja lisärakentamiseen liittyvää suunnittelua.

 

Rakennuttaminen

Ammattimainen rakennuttaminen takaa laadun ja aikataulussa pysymisen

Tarjoamme projektinjohto- ja rakennuttajakonsultoinnin asiantuntijapalveluita, ja toimimme näin asiakkaamme edunvalvojana myös kiinteistökehityshankkeen toteutusvaiheessa. Työmaavalvonta onnistuu niin ikään kauttamme.

Rakentamisen ja suunnittelun osaamisemme varmistaa tehokkaan suunnittelun ohjauksen, kustannustehokkaat hankinnat ja hyvän hinta-laatu-suhteen toteutumisen. Voimme vastata hankevaiheen lisäksi myös käyttöönotto- ja takuuvaiheesta.

 

Rakentaminen

Kannamme vastuun myös rakennusvaiheen onnistumisesta

Tuotamme kaikki uudis- ja korjausrakentamiseen tarvittavat palvelut, räätälöiden niistä kunkin asiakkaan projektin vaatimuksia vastaavan kokonaisuuden. Kattavimmillaan perustamme koko tuotantopaikan ja toimitamme tarvittavat laitteet ja kaluston.

WasaGroup-konsernista on saatavissa rakentamisen palvelut joko konserniyhtiöiden toimesta tai yhteistyöverkostostamme. Pääosa kohteistamme on toteutettu kokonaisvaltaisella avaimet käteen -periaatteella hyödyntäen koko WasaGroup-konsernin osaamista kokonaisvaltaisen rakennusprojektin läpiviemisessä.

 

Kiinteistön ylläpito

Huolella hoidetussa kiinteistössä on helppo olla

Tyytyväiset käyttäjät ja kiinteistön arvon säilyminen ovat meille tärkein syy huolehtia kiinteistöjen ylläpidosta. Siksi panostamme itse kiinteistön, mutta myös valittujen kiinteistönhoidosta vastaavien tahojen valvontaan ja seurantaan.

WGF-rahastot sijoittavat Suomessa pääosin uudisrakennuksiin, joiden tilat vuokrataan hyville vuokralaisille pitkillä vuokrasopimuksilla. WGF-rahastot panostavat sijoituskohteiden valintaan ja valmisteluun sijoituskohteen arvonsäilymisen varmistamiseksi sekä edullisen rakennusinvestoinnin takaamiseksi.

 

Arvon kehittäminen

Toimimme aktiivisesti kiinteistömarkkinoilla

Laaja-alaisen kiinteistövarainhoito-osaamisemme puitteissa tuotamme asiakkaidemme sijoituksille hallinnollisia, taloudellisia ja teknisen isännöinnin palveluita. Omien WGF-rahastojemme kautta sijoitamme selkeän lisäarvopotentiaalin kohteisiin.

Ota meihin yhteyttä