Vastuullisuus

Vastuullisuus kattaa hankkeen koko elinkaaren

Yrityksiin kohdistuu jatkuvasti enemmän vastuullisuusodotuksia ja -vaatimuksia. WasaGroup haluaa olla osa vastuullista yhteiskuntaa, parantaa toiminnallaan hankkeiden kannattavuutta ja kehittää uusia entistä kestävämpiä ratkaisuja. Vastuullisuutemme perustuu hyvään johtamiseen, hyvinvoivaan henkilöstöön, arjen moniin päätöksiin ja tarkoittaa myös entistä parempaa riskienhallintaa.

WasaGroup-konsernissa vastuullisuutta tarkastellaan kiinteistöalan koko arvoketjun mitalta. Resurssikestävyyden lisäksi korostamme paikallista osaamista ja kehittämistä ja kaikkien sidosryhmien, myös kiinteistön loppukäyttäjien, huomioon ottamista. Koska rakennushankkeen kaikki vaiheet ovat omissa käsissämme, meillä on mahdollisuus vaikuttaa suomalaisten paikkakuntien elinvoimaisuuteen ja rakentamisen koko elinkaareen rahoituksesta, suunnittelusta ja työmaavaiheesta kiinteistön käyttöön ja ylläpitoon.

 

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet tarjoavat viitekehyksen myös WasaGroupin vastuullisuusstrategialle

WasaGroupin vastuullisuusstrategia noudattaa YK:n julkaisemia tavoitteita, joiden teemoista keskitymme toiminnassamme erityisesti seuraaviin:

Vahvistamme paikallisia yhteisöjä, kasvatamme alueiden elinvoimaa ja toimimme pitkäjänteisenä kumppanina

Autamme asiakkaitamme saavuttamaan omat vastuullisuustavoitteensa. Käytämme vakituisia kotimaisia rahoituskumppaneita ja selvitämme aina, voiko vanhaa kiinteistökantaa uudistaa vai olisiko uudisrakentaminen järkevämpää. Hyödynnämme aiemmin rakennettuja kiinteistöjä ja kartoitamme mahdollisuudet uusiutuvan energian, kuten maa- tai hukkalämmön tai aurinkoenergian, käyttöön. Kiinteistöt pyritään sijoittamaan mahdollisimman energiatehokkaasti ja suojataan liialliselta lämpökuormalta. Hankekehitykseen tuotetaan tietoa ylläpidon aikaisista kustannustehokkaista ja kestävistä ratkaisuista. Kehitämme hiilijalanjäljen laskentaa uusiin kohteisiimme ja teemme ilmastotekoja, jotka hyödyttävät myös kiinteistöjen käyttäjiä ja sijoittajia.

 

Lue myös: