Hankekehitys

Asiakaslähtöistä hankekehitystä

Selvitämme hankekehitysvaiheessa asiakkaan tarpeet ja toiveet suhteessa budjettiin. Tavoitteenamme on toteuttaa asiakkaillemme parhaat mahdolliset toimitilat erinomaisella sijainnilla.

Hankekehitysprojekteissa valjastamme osaamisemme kiinteistökohteen mahdollisuuksien kartoittamiseen ja toteutustapojen valintaan asiakkaan tavoitteet priorisoiden ja budjetissa pysyen.

Kehityskohteita voivat olla kaavoitettavat maa-alueet ja kaavoitetut tontit tai olemassa olevat saneerattavat, purettavat, jalostettavat tai laajennettavat rakennukset. Myös käyttötarkoitusten muutokset ovat meille tuttuja.

Hankekehitys_kuva
Rave_DBSchenker_Terminaali-5

Suunnittelu on keskeinen osa hankekehitystämme

Suunnittelutoimistomme WasaPlan Oy on mukana rakennusprojekteissa ja kiinteistöhankkeissa alkumetreistä lähtien. Monipuolinen osaaminen rakennusalan kaikilta sektoreilta tuottaa lisäarvoa hankkeisiin ideointivaiheesta alkaen. Laadimme hankesuunnitelmat, hoidamme kaavamuutosprosessit ja kehitämme kiinteistöjä asiakkaidemme etujen mukaisesti.

Tyypillisiä hankekehityskohteita ovat liikerakennuskortteleitten ja -alueitten massoittelu ja suunnittelu yhdessä käyttäjien ja maanomistajien kanssa sekä asemakaavoituksen tai kaavamuutosten ohjaaminen asiakkaittemme tarpeita vastaavaksi. Asuntorakentajille teemme tontinkäyttösuunnitelmia, joissa selvitetään mahdollinen asuntojen määrä, autopaikkamäärät ja mahdollisuudet tehokkuuden kasvattamiseen.

Hyödynnämme 3D-mallinnusta hankekehitysprojekteissa, jolloin saamme hankkeen alusta saakka visualisoinnin lisäksi myös volyymi- ja kustannustietoa tilaajalle.