WasaGroup-yhtiöt

WasaGroup-konsernin toimialat muodostuvat palvelukokonaisuuksista, jotka kattavat kaikki kiinteistösijoittajan, kiinteistön omistajan ja rakentajan tarvitsemat palvelut.

Wasa360

Wasa360-kiinteistökehityskonsepti on ainutlaatuinen tapa yhdistää tehokasta tuotantoa kiinteistösijoittamiseen sijoittajien hyödyksi.

Wasa360-konseptillamme tuotamme ainutlaatuisella tavalla itse kaikki asiakkaamme tarvitsemat kiinteistökehityspalvelut.

Tarjoamme Wasa360-konseptin kautta poikkeuksellisen kattavat palvelut kiinteistökehitysprojektien suunnitteluun, toteutukseen ja hoitoon. Wasa360-konseptin palvelukokonaisuus räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Tuotamme kaikki asiakkaamme tarvitsemat kiinteistökehityspalvelut, joiden avulla varmistetaan asiakkaan kiinteistösijoitukselle asetettujen tavoitteiden täyttyminen. Voimme vastata koko kiinteistökehityshankkeesta alusta loppuun saakka.

Kiinteistökehitys

Kokeneena kiinteistökehityshankkeiden toteuttajana toimimme asiakkaan kumppanina kiinteistökehityshankkeen käynnistämisestä läpiviemiseen saakka.

Kiinteistökehitysprojekteissa kiinnitämme erityistä huomiota kohteen mahdollisuuksiin ja toteutustapojen valintaan siten, että asiakkaan tavoitteet täyttyvät. Osaamisemme varmistaa koko kiinteistökehitys- ja rakennusprojektin elinkaaren kustannusten huomioimisen, jotta jo alussa tehdyt valinnat eivät aiheuta asiakkaallemme yllättäviä kustannuksia projektin myöhemmissä vaiheissa.

Kiinteistökehityskohteita voivat olla kaavoitettavat maa-alueet ja kaavoitetut tontit tai olemassaolevat saneerattavat, purettavat, jalostettavat tai laajennettavat rakennukset. Myös käyttötarkoitusten muutokset ovat meille tuttuja.

Investointi

Kiinteistökehitysprojekteissa voimme avustaa asiakkaitamme myös rahoitusjärjestelyissä ja -neuvotteluissa. WasaGroup-konserniin kuuluva WasaGroup Funds Oy toimii kiinteistörahastojen hallinnointiyhtiönä ja voi tarjota vaihtoehtoja kiinteistösijoitusten tekemiselle tai kiinteistökehityshankkeiden rahoitukseen. Kiinteistöjen sale and lease back -tyyppinen järjestely mahdollistaa kiinteistömassa siirtämisen WasaGroup:n kiinteistövarainhoitoon sekä kiinteistösijoitusten arvopaperistamisen vaihtoehtorahaston osuudeksi.

Etsimme aktiivisesti kiinteistösijoittaja-asiakkaillemme erilaisia rahoitusratkaisuja ja -vaihtoehtoja kiinteistösijoitusten toteuttamiseksi ja rahoittamiseksi. WGF-kiinteistökehityskonsepti on ainutlaatuinen tapa yhdistää tehokasta tuotantoa kiinteistösijoittamiseen sijoittajien hyödyksi.

Asiakkaan toimitilaratkaisut

Voimme avustaa kiinteistösijoittaja-asiakkaitaan vuokralaisten etsimisessä sekä vuokraneuvotteluissa. Vastaavasti voimme avustaa toimitilojen etsijöitä sopivien tilojen löytämisessä. Lisäksi etsimme kiinteistösijoittajille heidän kaipaamia sijoituskohteita. Toimimme myös asiakkaidemme toimitilojen markkinoijina ja vuokraajina.Verkostojemme ansiosta pystymme tehokkaasti yhdistämään niin sijoittajien tarpeita kuin toimitilojen etsijöiden tarpeita.

Suunnittelu

WasaGroup-konserniin kuuluva suunnittelutoimisto WasaPlan hoitaa rakennusinvestointien lupa-asiat ja muut viranomaisasiat sekä pääsuunnittelun, arkkitehtisuunnittelun, rakennesuunnittelun ja talotekniikan suunnittelun. Suunnittelussa panostetaan laadukkaisiin ja toimiviin sekä helposti ja edullisesti muunneltaviin tiloihin, jotka ovat myös rakennusteknisesti edullisesti toteutettavissa. Tehokkaalla suunnittelulla sekä suunnittelun ja rakentamisen tiiviillä yhteistyöllä saavutetaan laadukas ja edullinen lopputulo.Teemme myös kiinteistöjen saneeraus-, jalostus- ja lisärakentamiseen liittyvää suunnittelua. Hoidamme asiakkaidemme puolesta myös lupa- ja viranomaisasiat.

Rakennusinvestoinnin kokonaisuudesta vastaa rakennusliike WasaCon, joka vastaa myös projektien suunnittelunohjauksesta. Tällä varmistetaan se, että suunnittelu on tehokasta ja suunnittelussa huomioidaan toteutuksen kustannukset.

Rakennuttaminen

Tarjoamme projektinjohto- ja rakennuttajakonsultoinnin asiantuntijapalveluita, joiden avulla voimme toimia asiakkaamme edunvalvojana myös kiinteistökehityshankkeen toteutusvaiheessa.Rakentamisen ja suunnittelun osaamisemme varmistaa tehokkaan suunnittelun ohjauksen, kustannustehokkaat hankinnat ja hyvän hinta-laatu-suhteen toteutumisen.

Voimme vastata hankevaiheen lisäksi myös käyttöönotto- ja takuuvaiheesta.

Kauttamme on mahdollista saada myös työmaavalvonnan palvelut. Valvojina vastaamme rakennusteknisten töiden toteutuksesta suunnitelmien ja sopimusten mukaisesti ajallisesti, taloudellisesti sekä laadullisesti. Tuotamme asiakkaillemme myös täydellisen dokumentaation.

Rakentaminen

WasaGroup-konsernista on saatavissa rakentamisen palvelut joko konserniyhtiöiden toimesta tai yhteistyöverkostostamme. Tuotamme kaikki uudis- ja korjausrakentamisessa tarvittavat palvelut yhdistäen ne juuri asiakkaan projektin vaatimusten mukaiseksi kokonaisuudeksi. Olemme erikoistuneet haastavienkin kohteiden toteutukseen. Pääosa kohteistamme on toteutettu kokonaisvaltaisella avaimet käteen -periaatteella hyödyntäen koko WasaGroup-konsernin osaamista kokonaisvaltaisen rakennusprojektin läpiviemisessä. Meiltä saat myös vuokrattua tarvitsemasi koneet, laitteet ja kaluston rakennustyömaallesi asennettuna ja huollettuna. Tavoitteenamme on nopea toimitus, huolletut ja toimivat koneet käyttövalmiina työmaallasi tarvittaessa asennettuna.

Hoidamme myös teollisuuden tuotantopaikkojen perustamisen kaikki vaiheet suunnittelusta rakentamiseen, kokoonpanoon sähkö- ja metallitöineen sekä tuotantolaitteiden asennuksineen.

Omistaminen ja arvon kehittäminen

Tuotamme asiakkaille laaja-alaisia kiinteistövarainhoidon palveluita, joiden avulla pidämme huolta asiakkaidemme kiinteistösijoituksista sekä niiden tuotosta. Tuotamme kiinteistövarainhoidon asiakkaillemme heidän kiinteistösijoitustensa hallinnollisen, taloudellisen ja teknisen isännöinnin palvelut. Kiinteistövarallisuuden hoidossa hoidamme asiakkaamme kiinteistösijoitukseen liittyvät talous- ja hallintoasiat sekä panostamme kiinteistön sekä valittujen kiinteistönhoidosta vastaavien tahojen valvontaan ja seurantaan.WGF-rahastot rakennuttavat liikerakennuksia parhaille liikepaikoille. WGF-rahastot sijoittavat pääosin uusiin rakennettaviin kiinteistöihin tai olemassa oleviin kohteisiin, joissa toteutetaan riittävän suuria muutos- tai laajennustöitä, jotka mahdollistavat lisäarvon synnyttämisen sijoittajille WGF-rahastojen toimintamallin kautta.

WGF-rahastot sijoittavat Suomessa pääosin uudisrakennuksiin, joiden tilat vuokrataan hyville vuokralaisille pitkillä vuokrasopimuksilla. WGF-rahastot panostavat sijoituskohteiden valintaan ja valmisteluun sijoituskohteen arvonsäilymisen varmistamiseksi sekä edullisen rakennusinvestoinnin takaamiseksi.

Kiinteistön myynti

Toimimme aktiivisesti kiinteistömarkkinoilla, joten voimme avustaa asiakkaitamme myös kiinteistöjen ostotoimeksiannoissa ja kiinteistökehityshankkeiden valinnassa. Avustamme myös kiinteistöjen myynneissä tai kiinteistökehityshankkeiden välityksessä edelleen.

WGF-rahastojen sijoitusstrategiaan kuuluu sijoituskohteina olevien kiinteistöjen omistaminen vähintään 2 vuotta, mikä vastaa rakennusliikkeen takuuaikaa. WGF-rahastot pyrkivät rakentamaan muutaman vuoden sisällä riittävän kokoisen ja hajautetun kiinteistösalkun, joka on tarkoitus omistaa noin 5-10 vuotta ennen kiinteistöjen tai kiinteistösalkun myyntiä. WGF-rahastot tavoittelevat hyvää, hajautettua kiinteistösalkkua, jolla on hyvä historia ja valmiina vakaata kassavirtaa ennen salkun myyntiä.