Wasa360-palvelumalli

Tilaa menestykselle

WasaGroup kehittää, suunnittelee, rakennuttaa, rakentaa ja ylläpitää monenlaisia toimitiloja niin yritysten kuin kuntien ja hyvinvointialueidenkin tarpeisiin Wasa360-palvelumallilla.

Toimitilaratkaisumme  kattavat erilaiset liiketilat ja toimistot, tavaratalot ja hotellit sekä tuotanto-, logistiikka- ja varastotilat, päiväkodit ja koulut, urheilu-, liikunta- ja hyvinvointitilat, palveluasunnot ja hoivatilat sekä terveys- ja lääkärikeskukset.

Aluekehitys 2 lev 800 px

Wasa360-palvelumalli

Sinun hankkeesi, meidän vastuullamme – alusta loppuun

Haluamme varmistaa, että asiakkaan kiinteistöinvestoinnille asetetut tavoitteet täyttyvät. Wasa360-konseptia luotaessa katsoimme, että järkevin tapa päästä tavoitteisiin on tarjota kokonaisvaltainen toimitilojen vuokraamiseen perustuva palvelumalli, joka kattaa kiinteistön hankekehityksen, rahoituksen, suunnittelun, rakennuttamisen, rakentamisen ja ylläpidon.

Kun kaikki langat ovat käsissämme, työn laatu tai kustannukset eivät aiheuta ikäviä yllätyksiä missään kiinteistökehitys- ja rakennusprojektin vaiheessa.

Mies logistiikka lev 800 px
Mies ja ostokset lev 800 px

Kiinteistökehitys

Hankekehityksessä tavoitteenamme on toteuttaa asiakkaillemme parhaat mahdolliset toimitilat erinomaisella sijainnilla. Valjastamme osaamisemme kiinteistökohteen mahdollisuuksien kartoittamiseen ja toteutustapojen valintaan asiakkaan tavoitteet priorisoiden ja budjetissa pysyen.

Kiinteistökehityskohteita voivat olla kaavoitettavat maa-alueet ja kaavoitetut tontit tai olemassa olevat saneerattavat, purettavat, jalostettavat tai laajennettavat rakennukset. Myös käyttötarkoitusten muutokset ovat meille tuttuja.

Rahoitus

Ainutlaatuisen toimintamallimme avain on valmis rahoitusratkaisu. Wasa360-palvelumalli yhdistää tehokkaan tuotannon sekä vuokralaisten että kiinteistösijoittajien hyödyksi.

Vanhus lev 800 px
Kauppias lev 800 px

Suunnittelu

Toteutamme asiakkaillemme liiketoiminnan tarpeisiin sopivat tilat. Asiakas pääsee vaikuttamaan tuleviin toimitiloihinsa jo hankekehitysvaiheessa. Kartoitamme kohteen mahdollisuudet ja toteutustavat asiakkaan tavoitteet priorisoiden ja budjetissa pysyen. Suunnittelemme asiakkaalle toimivat ja laadukkaat tilat tarjoten toteutusratkaisuja, jotka kestävät pitkälle tulevaisuuteen. Suunnittelu tehdään saumattomassa yhteistyössä asiakkaan, hankekehityksen ja toteutusorganisaation kanssa.

Panostamme tilaratkaisuissa laatuun ja turvallisuuteen, joka tarkoittaa myös kohteen toimivuutta ja muunneltavuutta toteutuksen kustannukset huomioiden. Hoidamme myös lupa- ja viranomaisasiat asiakkaan puolesta. Kiinnitämme myös erityistä huomiota sijainnin suunnitteluun. Näin varmistamme esimerkiksi liikennöinnin kannalta tarkoituksenmukaisen sijainnin ja huomioimme synergiamahdollisuudet saman alueen muiden toimijoiden kanssa.

 

Rakennuttaminen ja rakentaminen

Ammattimainen rakennuttaminen takaa laadun ja aikataulussa pysymisen.

Rakentamisen ja suunnittelun osaamisemme varmistavat tehokkaan suunnittelun ohjauksen, kustannustehokkaat hankinnat ja hyvän hinta-laatu-suhteen toteutumisen. Vastaamme toteutusvaiheen lisäksi myös kohteen käyttöönotto- ja takuuvaiheesta.

Kannamme vastuun rakennusvaiheen onnistumisesta. WasaGroup-konsernista on saatavissa rakentamisen palvelut joko konserniin kuuluvasta rakennusliike WasaCon Oy:stä tai laajasta yhteistyöverkostostamme.

Hoitaja ja lapsi lev 800 px
Opettaja ja opiskelijat lev 800 px

Ylläpito

Tyytyväiset käyttäjät ja kiinteistön arvon säilyminen ovat meille tärkein syy huolehtia kiinteistöjen ylläpidosta. Siksi panostamme itse kiinteistön, mutta myös valittujen kiinteistönhoidosta vastaavien tahojen valvontaan ja seurantaan.

Kiinteistörahastomme sijoittavat Suomessa pääosin uudisrakennuksiin, joiden tilat vuokrataan hyville vuokralaisille pitkillä vuokrasopimuksilla. Rahastot panostavat sijoituskohteiden valintaan ja valmisteluun sijoituskohteen arvonsäilymisen varmistamiseksi sekä edullisen rakennusinvestoinnin takaamiseksi.

Ota rohkeasti yhteyttä!

Kerromme mielellämme lisää Wasa360-palvelumallista.