WasaGroup-yhtiöt

WasaGroup-konsernin toimialat muodostuvat palvelukokonaisuuksista, jotka kattavat kaikki kiinteistösijoittajan, kiinteistön omistajan ja rakentajan tarvitsemat palvelut.

Ennakkoluuloja purkaen, uutta rakentaen

Ennakkoluuloja purkaen, uutta rakentaen

WasaGroup on rakennus- ja kiinteistöalan kumppani, joka toteuttaa hankkeet kokonaisvaltaisesti. Meidän tavassamme tehdä yhdistyvät tehokas hankekehitys, innovatiivinen suunnittelu sekä kustannustehokas kiinteistön rakennuttaminen ja ylläpito.

Yhdessä kumppaneiden kanssa koettu on tehnyt meistä realisteja, vaan ei jääriä. Realismi tarkoittaa pikemminkin vastuunottoa ja vankkaa ymmärrystä koko prosessista, olosuhteista ja lainalaisuuksista. Meillä on kapasiteettia toimia alaan kohdistuvia ennakkoluuloja vastaan – viedä hanke läpi sovitulla tavalla, aikataulussa ja budjetissa pysyen, sekä kumppanuutta jatkuvasti kehittäen ja lujittaen.

Ajankohtaista

Osana WasaGroup-konsernin yhtiörakenteen selkeyttämistä on sovittu, että WasaTrade Oy irrotetaan konsernirakenteesta itsenäiseksi yritykseksi 1.5.2021 alkaen. Muutoksella ei ole vaikutuksia henkilöstöön tai yrityksen omistukseen.

Sinustako alan myytinmurtaja?

Ota meihin yhteyttä