WasaGroup Oy

WasaGroup on suomalainen kiinteistö- ja rakennusalan konserni.

WasaGroup-konsernin toimialat muodostuvat palvelukokonaisuuksista, jotka kattavat kaikki kiinteistösijoittajan, kiinteistön omistajan ja rakentajan tarvitsemat palvelut.

WasaGroup-konsernin toimialoja ovat

  • Kiinteistökehitystoiminta
  • Kiinteistövarainhoitotoiminta
  • Kiinteistörahastotoiminta ja kiinteistösijoitukset
  • Suunnittelupalvelut
  • Uudisrakentaminen
  • Korjausrakentaminen
  • Konevuokraus ja -palvelut
  • Teollisuuspalvelut

Toimialojen palvelut koostuvat asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöidyistä palveluista ja palveluketjuista, jotka tuotetaan WasaGroup-konsernin konserniyhtiöiden tai yhteistyökumppaneiden toimesta.

Wasa360-toimintamalli

Wasa360-konseptissa yhdistyvät tehokas hankekehitys, innovatiivinen ja kokonaisvaltainen suunnittelu, suunnitelmallinen ja laadukas rakentaminen sekä ammattitaitoinen ja kustannustehokas kiinteistön ylläpito. Konseptissa WasaGroup-konsernin tuotantoyhtiöt toimivat yhteistyössä tilojen valmistelussa. Wasa360-konseptin palvelukokonaisuus räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

WasaGroup Oy

wasagroup-logo-4vKonsernin emoyhtiö WasaGroup Oy vastaa kiinteistökehitys- ja kiinteistövarainhoitopalveluista sekä kiinteistösijoittamisesta. WasaGroup Oy koordinoi konserniyhtiöiden tarjoamia palvelukokonaisuuksia. WasaGroup tarjoaa kokonaisvaltaisia ratkaisuja kiinteistösijoittajille, kiinteistöjen omistajille, rakentajille sekä toimitilojen etsijöille.

WasaGroup Oy koordinoi asiakkaille tarjottuja palvelukokonaisuuksia, jotka voivat kattaa kiinteistökehityshankkeen toteutuksen suunnittelusta rakentamiseen, käyttöönottoon ja kiinteistön ylläpitoon sekä vuokraukseen ja rahoitukseen.

WasaGroup Funds

wasagroupfunds-logo-4vWasaGroup Funds Oy on kokonaan suomalainen osakeyhtiö, joka toimii WGF-kiinteistökehitysrahastojen hallinnointiyhtiönä. WGF-kiinteistörahastot rakennuttavat liikerakennuksia ja julkisia rakennuksia ja vuokraavat niiden toimitiloja yrityksille ja yhteisöille. WasaGroup Funds Oy on Finanssivalvonnan rekisteröimä vaihtoehtorahaston hoitaja.

WasaCon Oy

wasacon-logo-4vWasaCon on 1996 perustettu rakennusliike. WasaConilla on mittava kokemus uudis- ja korjausrakentamisen eri sektoreilta. WasaCon on vuosien varrella toteuttanut lukuisia teollisuus-, liiketila-, asuintalo- ja laitoskohteita vanhan Vaasan läänin ja sen lähialueilla.

WasaCon on joustava yhteistyökumppani, joka räätälöi palvelunsa asiakkaan tarpeiden mukaan. WasaConin palvelut kattavat kaiken rakentamiseen liittyvän rakennusluvan hankkimisesta ja suunnittelusta osaurakointiin ja kokonaisvastuurakentamiseen maanrakennus mukaan lukien. WasaCon huomioi jo suunnitteluvaiheessa erilaiset materiaali-, rakenne- ja toteutusvaihtoehdot tavoitteena kustannustehokkaat ratkaisut ja nopea rakentaminen sekä laadukas lopputulos.

 

WasaPlan Oy

wasaplan-logo-4vWasaPlan on suunnittelutoimisto, joka tarjoaa asiakkaan tarpeisiin räätälöityjä arkkitehti- ja rakennesuunnittelupalveluita sekä rakennuttamispalveluita. WasaPlanin toiminta kattaa suunnitteluprosessin kaikki vaiheet viranomaisselvityksistä ja luonnoksista arkkitehti- ja rakennesuunnitteluun, kilpailuttamiseen ja rakennuttamiseen.

WasaPlan huomioi kaikessa suunnittelussaan käyttäjän tarpeet ja pyrkii löytämään kustannustehokkaat ratkaisut ja materiaalit taloudellisesti ja käytännöllisesti parhaaseen lopputulokseen pääsemiseksi. WasaPlanin asiakkaita ovat rakennusliikkeet, talotehtaat, asunto- ja kiinteistöyhtiöt, teollisuuden toimijat ja julkinen sektori sekä yksityishenkilöt ympäri Suomen.

WasaPlanin osakkaana toimii yhtiön suunnittelujohtaja Juha Koivusalo.

WasaTrade Oy

wasatrade-logo-4vWasaTrade on konevuokraamo, joka tarjoaa myös teollisuuden palveluita.

WasaTrade Rent on yksi Suomen suurimmista rakennuskonevuokraamoista, joka palvelee asiakkaitaan paikallisesti. Asiantunteva henkilöstö vuokraa ja myy koneita, laitteita ja kalustoa niin rakennuttajille, rakennusliikkeille kuin muille yrityksille ja yksityishenkilöille. WasaTraden valtteja ovat nopea toimitus, monipuolinen konevalikoima, parhaat merkit sekä huolletut koneet, jotka takaavat asiakkaille tehokkuutta ja varmuutta heidän työmaillaan.

WasaTrade Service on teollisuuden ja tuotantopalveluiden laaja-alainen osaaja, joka toimii niin rakennustyömailla kuin teollisuushalleissakin. WasaTrade Service tuottaa räätälöityjä teollisuuden tukipalveluita hoitaen koneiden ja laitteiden asennukset ja huollot sekä henkilönostimien ja siltanostureiden katsastukset. WasaTrade Service muuntaa teollisuuden kokonpanopisteet ja tarvittaessa jopa suunnittelee ja valmistaa tarvittavia laitteita.

WasaTrade Service myös valmistaa ja myy muunneltavien tuotantopaikkojen kokoonpanopisteeksi suunnittelemaansa GoUp-henkilönostinta.