Konsernirakenne

WasaGroup on suomalainen kiinteistö- ja rakennusalan konserni

WasaGroup Oy

Konsernin emoyhtiö WasaGroup Oy vastaa kiinteistökehitys- ja kiinteistövarainhoitopalveluista. WasaGroup Oy koordinoi konserniyhtiöiden tarjoamia palvelukokonaisuuksia. WasaGroup tarjoaa kokonaisvaltaisia ratkaisuja kiinteistösijoittajille, kiinteistöjen omistajille, rakentajille sekä toimitilojen etsijöille.

WasaGroup Funds

WasaGroup Funds Oy on kokonaan suomalainen osakeyhtiö, joka toimii WGF-kiinteistökehitysrahastojen hallinnointiyhtiönä. WGF-kiinteistörahastot rakennuttavat liikerakennuksia ja julkisia rakennuksia ja vuokraavat niiden toimitiloja yrityksille ja yhteisöille. WasaGroup Funds Oy on Finanssivalvonnan rekisteröimä vaihtoehtorahaston hoitaja.

WasaCon Oy

WasaCon on 1996 perustettu rakennusliike. WasaConilla on mittava kokemus uudis- ja korjausrakentamisen eri sektoreilta. WasaCon on vuosien varrella toteuttanut lukuisia teollisuus-, liiketila-, asuintalo- ja laitoskohteita.

WasaCon on joustava yhteistyökumppani, joka räätälöi palvelunsa asiakkaan tarpeiden mukaan. WasaConin palvelut kattavat kaiken rakentamiseen liittyvän rakennusluvan hankkimisesta ja suunnittelusta osaurakointiin ja kokonaisvastuurakentamiseen maanrakennus mukaan lukien. WasaCon huomioi jo suunnitteluvaiheessa erilaiset materiaali-, rakenne- ja toteutusvaihtoehdot tavoitteena kustannustehokkaat ratkaisut ja nopea rakentaminen sekä laadukas lopputulos.

WasaPlan Oy

WasaPlan on suunnittelutoimisto, joka tarjoaa asiakkaan tarpeisiin räätälöityjä arkkitehti- ja rakennesuunnittelupalveluita sekä rakennuttamispalveluita. WasaPlanin toiminta kattaa suunnitteluprosessin kaikki vaiheet viranomaisselvityksistä ja luonnoksista arkkitehti- ja rakennesuunnitteluun, kilpailuttamiseen ja rakennuttamiseen.

WasaPlan huomioi kaikessa suunnittelussaan käyttäjän tarpeet ja pyrkii löytämään kustannustehokkaat ratkaisut ja materiaalit taloudellisesti ja käytännöllisesti parhaaseen lopputulokseen pääsemiseksi. WasaPlanin asiakkaita ovat rakennusliikkeet, talotehtaat, asunto- ja kiinteistöyhtiöt, teollisuuden toimijat ja julkinen sektori sekä yksityishenkilöt ympäri Suomen.