WasaGroup-konsernin verojalanjälki 4,2 miljoonaa euroa

WasaGroup-konsernin vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 20 % vuonna 2017.

WasaGroup-konsernin vahva kasvu jatkui myös vuonna 2017. Konsernin liikevaihto oli 67 miljoonaa euroa, mikä on 2,3 % enemmän kuin edellisvuonna. Vuoden 2017 aikana WasaGroup myi kaksi tytäryhtiötä niiden toimivalle johdolle. Myydyt liiketoiminnot huomioiden konsernin vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 20 %.

WasaGroup-konsernin verojalanjälki jo yli 4 miljoonaa

Konsernin maksamat verot olivat 1,7 miljoonaa euroa, palkoista pidätetyt ja maksetut ennakonpidätykset 1,3 miljoonaa euroa ja lakisääteiset työnantajamaksut 1,2 miljoonaa euroa. Yhteensä WasaGroup-konsernin verojalanjälki vuodelta 2017 oli yhteensä 4,2 miljoonaa euroa.

 

Ota meihin yhteyttä