Hollolan kuntakeskustan kehittämissuunnitelma on valmis – Hollola-talosta tulee kuntalaisten yhteinen olohuone

Hollolan kuntakeskustan kehittämishankkeen ensimmäinen vaihe on saatu päätökseen. Strateginen kehittämissuunnitelma esiteltiin Hollolan kunnanvaltuustolle torstaina 16. maaliskuuta. Valtuusto päättää hankkeen kaavoitusvaiheeseen siirtymisestä huhtikuussa.

Kehittämissuunnitelma on syntynyt Hollolan kunnan, WasaGroup Oy:n, suunnittelutoimisto MUUAN Oy:n ja WSP Finland Oy:n yhteistyönä. Kesällä 2022 alkaneen suunnittelutyön punaisena lankana on ollut kuntakeskustan elinvoiman kasvattaminen.

Suunnittelutyö käynnistyi kyselyllä, jonka avulla selvitettiin kuntalaisten tarpeita ja toiveita kuntakeskustan kehittämiseksi. Myös kunnan viranhaltijat ja luottamushenkilöt ovat olleet aktiivisesti mukana työn eri vaiheissa.

”Vuorovaikutus eri sidosryhmien kanssa on lisännyt molemminpuolista ymmärrystä kehittämishankkeen tavoitteista, ja kuntalaiskyselynkin tuloksia on hyödynnetty laajasti. Erityisesti haluaisin nostaa esiin ikäihmiset ja nuoret, joiden tarpeista saimme kyselyn kautta oikein hyvän kuvan ja osasimme ottaa ne huomioon suunnittelussa,” arkkitehti Olli Metso MUUAN Oy:stä sanoo.

Suunnitelma avaa uusia mahdollisuuksia Hollolan keskustan kehittämiseksi

Kehittämishankkeen ensimmäisessä vaiheessa laadittu kokonaisvaltainen kuntakeskustan kehittämissuunnitelma on Hollolan tuoreen kuntastrategian arvojen mukainen: rohkea ja tulevaisuuteen katsova.

”Tavoitteenamme on ollut ollut ajanmukaistaa ja monipuolistaa Hollolan keskustaa luomalla uusia asumisen ja kaupallisen toiminnan mahdollisuuksia sekä viihtymisen paikkoja. Suunnitelman kruununjalokivenä on Hollola-talo, johon sijoittuu asumista, nuorisotiloja, monitoimisali, kivijalkaliiketilaa ja kunnan hallinnollisia tiloja. Ulkotilojen viihtyisyyteen kiinnitetään erityistä huomiota muun muassa oleskelupaikkojen ja istutusten avulla. Myös esteettömyys huomioidaan kaikessa suunnittelussa,” Olli Metso kuvailee.


Havainnekuva: MUUAN Oy

Hollolan kunnassa kehittämissuunnitelma on otettu innolla vastaan

Jo ennen valtuustoseminaaria kehittämissuunnitelma esiteltiin muun muassa kuntajohdolle ja valtuustoryhmien puheenjohtajille.

”Olen todella tyytyväinen suunnitteluvaiheen lopputulokseen. Toteutuessaan suunnitelma uudistaisi olennaisin osin 70-lukulaisen kuntakeskustamme tähän päivään ja mahdollistaisi osaltaan kuntamme kehittymisen ja kasvun pitkälle tulevaisuuteen. Kokonaisvaltaisen suunnittelun ansiosta työryhmä on ratkaissut esimerkiksi keskusta-alueen pysäköintihaasteita ja hahmottanut lukuisia uusia mahdollisuuksia Hollolan elinvoimaisuuden ylläpitämiseksi,” toteaa Hollolan kunnanjohtaja Päivi Rahkonen.

Seuraavaksi hanke etenee kaavoitusvaiheeseen

Kunnanvaltuuston on tarkoitus päättää keskustan kehittämishankkeen toiseen vaiheeseen siirtymisestä huhtikuussa.

”Toiseen vaiheeseen siirtyminen vaatii sitoutumista Hollolan kunnan lisäksi myös muilta toimijoilta. Suunnittelutyön rinnalla olemmekin jo käyneet keskusteluja mahdollisten kumppaneiden kanssa, ja niin asuntotuotannon, palveluasumisen kuin kaupallisten palveluiden toteuttaminen Hollolan kuntakeskustaan on herättänyt varsin laajaa kiinnostusta. Olemme saaneet neuvottelukumppaneiltamme erittäin hyvää palautetta Hollolan kunnan suunnitelmista kehittää kunnan keskusta-aluetta,” sanoo hankejohtaja Tommi Heikkinen WasaGroupista.


Havainnekuva: MUUAN Oy

Taustatietoa Hollolan kuntakeskustan kehittämishankkeesta

Hollolan kunta ja WasaGroup Oy solmivat toukokuussa 2022 kumppanuussopimuksen Hollolan kuntakeskustan kehittämiseksi. Työn tavoitteena on kuntakeskustan elinvoiman kasvattaminen ja yksityisten palvelujen lisääminen keskustan alueella.

WasaGroup vastaa kehittämishankkeen etenemisestä kokonaisuudessaan. Nyt julkistetun kehittämissuunnitelman laatimisesta on vastannut kaupunkikehitykseen ja aluesuunnitteluun erikoistunut suunnittelutoimisto MUUAN Oy. Liikennesuunnittelusta ja kaupallisista selvityksistä on vastannut WSP Finland Oy.

Seuraavaksi kehittämishanke etenee kaavoitusvaiheeseen, jossa laaditaan tarkempi suunnitelma keskusta-alueen rakentamisesta, kevyen liikenteen yhteyksistä ja virkistysalueista. Kaavoitusvaiheen aikana kuntalaisilla on jälleen mahdollisuus osallistua hankkeeseen ja vaikuttaa siihen kommentoimalla kaavaluonnoksia. Toteutusvaihe on mahdollista käynnistää jo vuoden 2024 aikana.


Havainnekuva: MUUAN Oy

Tutustu WasaGroupin aluekehittämisen palveluihin.

 

Lisätietoa:

WasaGroup Oy, Tommi Heikkinen, hankejohtaja, puh. 040 0564 718, tommi.heikkinen@wasagroup.fi
WasaGroup Oy, Juha Rajamäki, hankekehityspäällikkö, puh. 050 465 9626, juha.rajamaki@wasagroup.fi
Hollolan kunta, Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, puh. 044 7801400, paivi.rahkonen@hollola.fi
MUUAN Oy, Olli Metso, arkkitehti, puh. 040 774 2014, olli.metso@muuan.fi
WSP Finland Oy, Sauli Sarjamo, liikennesuunnittelu, puh. 040 705 3630, sauli.sarjamo@wsp.com

Ota meihin yhteyttä