Alavuden kaupunki ja WasaGroup yhteistyössä kehittämään keskustaa

Alavuden kaupunki kilpailutti kokonaispalvelumallilla toteutettavan keskustan kehittämishankkeen. Tarjouskilpailun voittanut WasaGroup toteuttaa yhteistyössä Alavuden kaupungin kanssa pitkälle tulevaisuuteen katsovan kaupunkikehitysstrategian sekä tehokkaasti toteutetut hallinto- ja virastotilat riskittömästi Wasa360-palvelumallilla. WasaGroup Oy on valinnut kehityskumppaneikseen MUUAN Oy:n ja WSP Finland Oy:n.

Alavuden kaupunki kilpailutti kokonaispalvelumallilla toteutettavan keskustan kehittämishankkeen ja siihen liittyvän hallinto- ja virastotilojen toteuttamisen. Tarjouskilpailun voittanut WasaGroup toteuttaa nyt yhteistyössä Alavuden kaupungin kanssa pitkälle tulevaisuuteen katsovan kaupunkikehitysstrategian sekä tehokkaasti toteutetut hallinto- ja virastotilat riskittömästi Wasa360-palvelumallilla. Alavuden kaupunki päätyi toteuttamaan keskustakehitystä kokonaispalvelumallilla, sillä kaupungin keskustan ikääntyvä rakennuskanta ja nyttemmin purettu kaupungintalo toivat painetta laajempaan keskusta-alueen suunnitteluun. WasaGroupin kehittämän Wasa360-palvelumallin avulla voidaan toteuttaa joustavasti kokonaisvaltainen keskustakehityshanke, jossa jo kehittämisvaiheessa pystytään arvioimaan suunnitelmien toteuttamiskelpoisuutta.

Alavuden kaupunginjohtaja Liisa Heinämäki kertoo, että kaupungilla ei ole itsellään resursseja näin kattavan ja monipuolisen kehityssuunnitelman laatimiseen ja siksi kokonaisvaltaisen kumppanin mukaan ottaminen keskustan kehittämiseen oli ratkaisevan tärkeää. Hän nostaa esiin myös, että kumppanin käyttäminen mahdollistaa myös kaikkien sidosryhmien ja keskusta-alueen kiinteistönomistajien kuulemisen ja huomioon ottamisen suunnitelmien laatimisessa.

“Kyseessä ei ole vain kaupungin tilatarpeet ja yksittäiset rakennukset, vaan kokonaisvaltainen kaupunkikehittäminen. Tavoitteena on saada aidosti pitkän tähtäimen hyötyjä keskustan asukkaille, yrittäjille ja muille toimijoille”, toteaa Liisa Heinämäki.

”Avain kokonaispalvelumallin onnistumiseen on avoin ja tiivis yhteistyö niin päättäjien kuin kaupungin viranhaltijoiden kanssa. Ammattitaitoinen projektitiimimme, jossa on WasaGroupin ja kumppaneidemme asiantuntijoita, on vienyt hanketta tehokkaasti eteenpäin, ja yhteistyötä on tehty alkukeskusteluista lähtien laaja-alaisesti poliittisten päättäjien ja viranhaltijoiden suuntaan”, sanoo WasaGroupin toimitusjohtaja Timo Pahkala.  Hän kertoo WasaGroupin kiinteistö- ja rakennusalan sekä projektien ohjaamisen osaamisen pääsevän täyteen hyödyntämiseen tämän kaltaisessa kokonaisvaltaisessa hankkeessa. Samalla hän kiittelee Alavuden kaupungin tahtotilaa lähteä toteuttamaan keskustan kehittämistä laajempana kokonaisuutena kaupunkilaiset ja muut sidosryhmät huomioiden.

 

Kattavaa kaupunkiympäristön kehittämistä

Keskusta-alueen tulevien vuosien ja jopa vuosikymmenten kehittämistä suunnitellaan Alavuden kaupungin linjausten mukaisesti. Tavoitteena on kehittää kaupunkiympäristöä, tuoda uutta elinvoimaa keskustaan ja keskittää asiakasvirtoja maisema-arvot huomioiden. Tämä voi edellyttää myös uusien liikenneratkaisujen kehittämistä. Kehitysvaiheen aikana määritellään kokonaisuutta tukevat kärkihankkeet, joista heti alkumetreillä on noussut esiin sote-keskus ja kaupungin hallinto- ja virastotilat.

Tarjousvaiheesta alkaen WasaGroupin kumppaneina hankkeessa ovat olleet mukana suunnittelutoimistot MUUAN Oy ja WSP Finland Oy sekä rahoituskumppanina Tuohex Capital Oy, joka vastaa vuokramallilla toteutettavien kiinteistöjen investoinnista ja ylläpidosta kiinteistörahastonsa kautta.

”Meillä on kokemuksia useista vastaavista kehityshankkeista, mutta tämä projekti on erityinen sen pitkäjänteisyyden ja merkittävyyden takia. On kunnia olla mukana näin vaikuttavassa hankkeessa”, iloitsee Aura Pajamo MUUAN Oy:stä.

MUUAN on kaupunkikehitykseen ja aluesuunnitteluun erikoistunut suunnittelutoimisto, joka tuottaa hankkeessa kaupunkikeskustan uuden kaupunkikehityskonseptin, maankäytön suunnitelmat ja kehityssuunnitelman jälkeiset kaavoitusprosessit.

”Meillä on kokemuksia useista vastaavista kehityshankkeista, mutta tämä projekti on erityinen sen pitkäjänteisyyden ja merkittävyyden takia. On kunnia olla mukana näin vaikuttavassa hankkeessa”, iloitsee projektipäällikkö, kaupunkisuunnittelun asiantuntija Aura Pajamo MUUAN Oy:stä.

WSP Finland Oy puolestaan vastaa hankkeen liikennesuunnittelusta ja kaupallisista selvityksistä. ”Mielenkiintoisen tästä projektista tekee laaja-alainen yhteistyö ja kaupungin vahva sitoutuminen hankkeeseen. Uskomme voivamme tuoda projektiin oman kokemuksemme keskustan kehittämisestä sujuvan liikenteen sekä elinvoimaisten palveluiden näkökulmasta”, kertoo Katja Koskela WSP:stä.

Tammikuussa on käynnistynyt hankkeen kehitysvaihe, jonka ytimenä on lähtötietojen kasaaminen eri osapuolilta, ydintoimijoiden ja sidosryhmien tapaamiset sekä maaliskuussa käynnistyvä kaupunkilaisten osallistaminen.

 

Lisätietoja antavat:

Liisa Heinämäki, kaupunginjohtaja, Alavuden kaupunki, puh. 050 409 0830, liisa.heinamaki@alavus.fi

Timo Pahkala, toimitusjohtaja, WasaGroup, puh. 050 361 4664, timo.pahkala@wasagroup.fi

 

WasaGroup on uuden ajan kiinteistöalan asiantuntija, joka tuottaa kaikki asiakkaidensa tarvitsemat palvelut saman katon alta. Edistyksellinen, toimitilojen vuokraamiseen perustuva Wasa360-palvelumallimme kattaa kiinteistöhankkeen koko elinkaaren hankekehityksestä, rahoituksesta ja suunnittelusta aina rakentamiseen ja ylläpitoon. Koko konsernissa työskentelee noin 60 henkilöä, ja toimipisteemme sijaitsevat Vaasassa ja Helsingissä. WasaGroup-konsernin liikevaihto oli n. 40 miljoonaa euroa vuonna 2020.

 

Ota meihin yhteyttä