Alavuden kaupunkikeskustan kehittämishanke etenee suunnitellusti

WasaGroupin ja Alavuden kaupungin yhteistyössä toteuttama keskustakehittämisen hanke on edennyt suunnitellusti. Kaupunkikeskustan strategisen suunnitelman luonnos on valmistunut, ja seuraavaksi halutaan kuulla kaupunkilaisten mielipiteitä.

Alavuden kaupungin keskustassa on meneillään kokonaisvaltainen kaupunkikehittäminen, jossa kaupungin kehittämiskumppanina toimii WasaGroup yhdessä Muuan Oy:n, WSP Finland Oy:n sekä rahoittaja Tuohex Capitalin kanssa.

Hankkeessa toteutettiin keväällä asukaskysely, josta saatiin tietoa Alavuden kaupunkikeskustan käyttötottumuksista ja asukkaiden toiveista. Vastauksista nousseita toiveita on pyritty mahdollisimman monipuolisesti toteuttamaan suunnitelmaluonnoksessa. Johtavana ajatuksena on ollut palvelujen parantaminen keskusta-alueella, ja pyrkimys hyödyntää reittiä rantaan tuomaan esille keskustan ainutlaatuinen sijainti lähellä järveä.

”Kehittämissuunnitelmassa on haluttu tuoda järven rannan vehreys luontevaksi osaksi keskustakortteleita. Suunnitelmassa on panostettu keskusta-alueen viihtyisyyteen muun muassa viherrakentamista ja katupuita lisäämällä. Lisäksi suunnitelmassa on erilaisia ulkoiluun ja oleskeluun sopivia paikkoja, kuten uusi Alavuden tori”, kertoo arkkitehti Aura Pajamo Muuan Oy:stä.

Suunnitelmassa on määritelty torin sijainti uudestaan asioinnin sujuvuuden lisäämiseksi. Kokonaisuudessaan strateginen suunnitelma mahdollistaa palvelutason parantamisen kauttaaltaan keskusta-alueella. Asiointi- ja liikennevirrat on mietitty harkitusti koko keskusta-alueella, mikä lisää yrittäjille mahdollisuuksia kasvattaa ja kehittää palvelujaan.

 

Liikennejärjestelyt uuden sote-keskuksen tarpeisiin

Lisäksi suunnitelmassa on otettu huomioon liikenneturvallisuuden parantaminen, autolla liikkumisen sujuvoittaminen sekä kävely- ja pyöräilymahdollisuuksien lisääminen.

”Liikennesuunnitelmassa on liikenneympyröiden avulla lisätty merkittävästi liikenneturvallisuutta ja turvattu Sote-keskuksen potilaskuljetuksia. Samalla on sujuvoitettu kaikkien keskustan käyttäjien liikkumista. Keskustan suunnittelussa on huolehdittu pidempiaikaisen pysäköinnin ja asiointipysäköinnin mahdollisuuksista”, kertoo liikennesuunnittelija Jouni Ikäheimo WSP Finland Oy:stä.

Keskustan kehittämishankkeen kehityssuunnitelmasta ensimmäisenä konkreettisena kohteena etenee Sote-keskus, joka tulee sijaitsemaan keskustakorttelissa. Sen vaikutus tulee näkymään koko kaupungin elinvoimassa. Uuden Sote-keskuksen vaikutusalue on hyvin laaja, sillä se palvelee Alavuden, Kuortaneen, Ähtärin ja Soinin asukkaita.

”Keskusta-alueen kehittäminen kumppanien kanssa on osoittanut etunsa myös joustavana tapana edetä. Kun kaupunkikeskustan kehittämishanketta käynnistettiin, meillä oli tietynlainen aikajana mielessä, mutta sote-uudistus toi uuden järjestyksen edistettäviin hankkeisiin nostamalla Sote-keskuksen ensimmäiseksi toteutettavaksi kohteeksi”, sanoo Alavuden kaupunginjohtaja Liisa Heinämäki.

 

Hankkeen seuraavat vaiheet

Vuoden alussa käynnistynyt Alavuden keskustakehittämisen hanke on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Strateginen kehityssuunnitelma valmistuu tämän vuoden loppuun mennessä alkuperäisessä aikataulussaan.

Kehittämistyötä on tarkoitus jatkaa, ja seuraavaksi ensi vuoden puolella tehdään kaavarunko koko keskusta-alueelle. Alueen kaavarunko on tärkeää toteuttaa, koska alueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Kaavarunko tulee helpottamaan tulevia hankkeita, sillä sen johdosta pystytään aikanaan joustavammin tai nopeammin toteuttamaan jatkovaiheiden rakentamista.

 

Strategisen suunnitelman luonnos kaupunkilaisten nähtävillä

Kaupunkikeskustan strategisen suunnitelman luonnos on kaupunkilaisten nähtävillä ja kommentoitavana kaupungin verkkosivulla 24.10. alkaen kaksi viikkoa. Lisäksi suunnitelma esitellään maanantaina 31.10.2022 klo 17-18 Huhtamäki-salissa yleisötilaisuudessa, johon voi osallistua myös etäyhteydellä.

 

Ota meihin yhteyttä