Toimitilat vaivattomasti Wasa360-palvelumallilla

WasaGroupin kehittämä Wasa360-palvelumalli tarjoaa ratkaisun yritysten ja julkisen sektorin toimitilatarpeisiin. Wasa360-palvelumallissa asiakkaalle räätälöidään vuokratilat avaimet käteen -toimituksena, jolloin asiakkaan velvollisuudeksi jää vain vuokran maksaminen.

Yritysten ja julkisen sektorin tilatarpeet ovat jatkuvassa muutoksessa. Yhteiskunnan muuttuessa myös toimitilojen tulee vastata nykyiseen ja mielellään myös tulevaan tarpeeseen. Useinkaan omiin tarpeisiin sopivia toimitiloja ei ole valmiina tarjolla, joten kiinteistöhanke joudutaan aloittamaan tyhjältä pöydältä. Juuri tähän tarpeeseen vastaa Wasa360-palvelumalli, jossa toimitilakysymyksiä ratkaisemaan tulee kumppaniksi WasaGroup.

– Näin kokonaisvaltaista palvelumallia eivät muut tarjoa, sillä WasaGroup kehittää, rahoittaa, rakennuttaa ja ylläpitää Wasa360-kohteet. Teemme toimitilojen hankkimisesta ja ylläpitämisestä asiakkaallemme helppoa ja vaivatonta. Aluksi selvitämme asiakkaan tarpeet ja vastaamme sitten kokonaisvaltaisesti kaikista toimitilan hankintaan liittyvistä toimista, WasaGroup-konsernin toimitusjohtaja Timo Pahkala kertoo.

Uusien toimitilojen rakennuttaminen vaati osaamista ja sitoo pääomia. Wasa360-palvelumallin tehokkuus perustuu molemminpuoliseen sitoutumiseen hankkeen alusta asti. Asiakkaan kanssa tehdään tyypillisesti noin 10–20 vuoden vuokrasopimus kiinteistöhankkeen alkaessa. Etukäteen sovittu vuokrahinta ei muutu sopimuskauden aikana eikä asiakkaalle näin ollen synny yllättäviä kuluja rakentamisen tai kiinteistön käytön aikana.

– Kannamme hankkeesta kokonaisvastuun ja riskit sekä huolehdimme laadusta ja aikataulussa pysymisestä. Jos asiakkaan tilantarpeen odotetaan kasvavan lähivuosina, voidaan tämäkin huomioida kiinteistöhankkeen sopimusvaiheessa. Esimerkiksi osa kiinteistön tiloista voidaan alkuvaiheessa vuokrata toiselle toimijalle lyhytaikaisella sopimuksella, Pahkala selittää.

Kokonaisuus asiakkaan tarpeen mukaan

Tällä hetkellä Wasa360-palvelumallilla toteutetaan lähinnä uudiskohteita, mutta mallia on käytetty myös olemassa olevan kiinteistön kehittämiseen.

– Haluamme keskittyä asiakkaan tarpeisiin. Käymme asiakkaan kanssa vuoropuhelua koko kiinteistöhankkeen ajan, jotta varmistamme parhaan lopputuloksen. Huomioimme hankkeissa myös tilojen muunneltavuuden ja kaupunkikehittämisen mahdollisuudet pitkällä aikavälillä. Tämä on ympäristö- ja ilmastosyistä tärkeää, Pahkala selventää.

Wasa360-palvelumalli sisältää kaikki tarvittavat toimenpiteet sopivan rakennuspaikan ja toteutustavan kartoittamisesta hankkeen kehittämiseen, rahoitukseen, rakentamiseen ja kiinteistön ylläpitoon. WasaGroup vastaa kokonaisuuden hallinnasta ja projektin ohjauksesta. Rakentamisessa hyödynnetään vakiintunutta kumppaniverkostoa.

– Urakoitsijan hankimme aina kohteen sijainnin ja rakennustyypin mukaan. Näin pystymme toteuttamaan valtakunnallisesti myös erityisosaamista vaativia hankkeita, kertoo Pahkala

Rahoitusratkaisu mahdollistajana

Valmiiksi mietitty rahoitusratkaisu mahdollistaa ainutlaatuisen Wasa360-palvelumallin ketteryyden.

WasaGroupilla oli aiemmin oma hallinnointiyhtiö, jonka kiinteistörahastot rahoittivat rakennushankkeita. Rahastojen koon kasvaessa perustettiin konsernista erillinen hallinnointiyhtiö Tuohex Capital Oy, jolla on Finanssivalvonnan myöntämä toimilupa.

Tuohex Capital sijoittaa rakennushankkeisiin Tuohex kiinteistörahasto I Ky:n kautta, ja kiinteistöt tulevat rahaston omistukseen. Rahoitusneuvottelut Tuohexin suuntaan etenevät yleensä nopeasti, koska sijoittaja tuntee entuudestaan WasaGroupin tekemisen laadun ja sopimusmallit.

– Tiivis yhteistyömme WasaGroupin kanssa tarjoaa meille etuoikeuden päästä kiinni houkutteleviin sijoituskohteisiin. Voimme kuitenkin sijoittaa myös muiden toimijoiden hankkeisiin. Intressinämme on sijoittaa kiinteistöihin Suomen parissakymmenessä suurimmassa kasvukeskittymässä. Rahastoa kiinnostavat erityisesti liikenteen solmukohtiin ja kehäteiden varsille sijoittuvat kiinteistöt, Tuohex Capitalin toimitusjohtaja Jani Peräsarka kertoo.

Tuohex kiinteistörahaston sijoittajat ovat lähtökohtaisesti suuria institutionaalisia sijoittajia. Tällä hetkellä suurin rahasto-osuus on vakuutusyhtiö LähiTapiolalla. Sijoituksia on virrannut uuteen rahastoon varsin mukavaa vauhtia: sen koko kasvanut jo yli 50 miljoonaan euroon.

– Myymme kohteet edelleen markkinoille ja voisikin sanoa, että tuotamme WasaGroupin kanssa elintärkeää raaka-ainetta kiinteistömarkkinaan, Peräsarka sanoo.

WasaGroup on toteuttanut 25 toimintavuotensa aikana yli 350 rakennushanketta yli 50 paikkakunnalla. Rakennuksia on valmistunut muun muassa liike- ja liikuntatiloiksi, päiväkodeiksi, kouluiksi, logistiikkakeskuksiksi sekä sosiaali- ja terveysalan toimijoiden tarpeisiin. Sekä WasaGroup että Tuohex Capital ovat molemmat kotimaisessa omistuksessa.

 

Ota meihin yhteyttä