Empaattinen kiinteistö tehdään ihmisille

Alue- ja kiinteistökehityshankkeissa aktiivinen vuoropuhelu käyttäjien kanssa tuottaa toimivampia ja vastuullisempia kiinteistöä.

– On olennaista kysyä ketä kiinteistö palvelee. Ei haeta ratkaisuja vain tämän hetken tarpeisiin tai rakenneta monumentteja, vaan katsotaan riittävän pitkälle eteenpäin, painottaa WasaGroup Oy:n toimitusjohtaja Timo Pahkala.

– Kiinteistöjen tulee muuttua käyttäjien mukana. Kun aluekehittämistä aloitetaan, ei vielä ole tarkkaa tietoa millaisia tiloja ja palveluita tarvitaan. Mutta kun ihmisten on hyvä olla ja tilat palvelevat käyttäjiä parhaalla mahdollisella tavalla, myös bisnes kukoistaa. Tämä ei onnistu ilman empaattista vuorovaikutusta ja keskustelua, jatkaa WasaGroup Oy:n kiinteistöjohtamisen liiketoimintajohtaja Minna Leismala.

Kiinteistön käyttötarkoitus määrittelee pitkälti sen suunnittelua ja toteutusta, mutta myös yhteisöllisyydelle luodaan edellytyksiä jo suunnitteluvaiheessa.

– Yhteisöllisyys korostuu tulevaisuudessa entistä enemmän, mutta meillä WasaGroupissa se on jo arkea. Toivon, että ajattelu leviäisi laajemmallekin. Tarvitaan pehmeitä arvoja kovaan maailmaan. Empaattisessa kiinteistössä on helppo toimia, Leismala sanoo.
Muuntojoustava kiinteistö palvelee pidempään

– Tarkoittaako muuntojoustavuus vain väliseinien siirtämistä vai voidaanko kiinteistön koko käyttötarkoitusta muuttaa? Miten tila vastaa julkisten palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan tarpeisiin? Jos alueelle rakennetaan nyt iso alakoulu, pystytäänkö tilojen käyttötarkoitusta päivittämään, kun alueen asukkaat vanhenevat? Pahkala kysyy.

Kun ihmisten on hyvä olla ja tilat palvelevat käyttäjiä parhaalla mahdollisella tavalla, myös bisnes kukoistaa.

Empaattinen kiinteistö on räätälöity käyttäjien tarpeisiin. Jo suunnitteluvaiheessa käydään aktiivista vuoropuhelua ja käyttäjät osallistetaan kiinteistön suunnitteluun. Vaikka vuokralainen pysyisi samana, toiminta kehittyy ja tilojen on muututtava käyttäjän tarpeiden muuttuessa. On tärkeää, että käyttäjä pääsee vaikuttamaan kiinteistön toimintaan kaikissa sen elinkaaren vaiheissa.

– Kiinteistöt ja organisaatiot ovat yksilöitä kuten käyttäjätkin. Wasa360-mallissa vuorovaikutusta käyttäjien kanssa käydään jo hyvin varhaisessa vaiheessa, aktiivisella vuoropuhelulla päästään samalle aaltopituudelle. Uskon, että empaattisen kiinteistön käyttäjät ovat tyytyväisempiä, mutta tyytyväisyyden ylläpito vaatii jatkuvaa toimintaa ja keskustelua, sanoo Leismala.

Wasa360-palvelumallissa WasaGroup toimii hankkeiden suunnittelijana, rahoittajana ja rakennuttajana kiinteistöissä, joiden koko elinkaari huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa. Näin vuokrattaviin tiloihin voidaan tuoda monipuolisesti oikeita palveluita heti alusta lähtien. Palvelumalli kattaa kiinteistökehityshankkeen suunnittelun ja johtamisen, rahoituksen, toteutuksen sekä valmiin kiinteistön hoidon.

Yksi työkalu Wasa360-palvelumallin jatkuvassa kehittämisessä ovat käyttäjätyytyväisyyskyselyt. Tietoa käytöstä ja kokemuksista hyödynnetään hankekehityksessä ja samalla voidaan joustavasti reagoida muuttuviin tarpeisiin ja varmistaa käyttäjien tyytyväisyys arjen keskellä.

– Empatian pitää olla myös aitoa eikä sitä voida kuitata tsekkilistalla. Väitänkin, että tulevaisuudessa teknisten alojen avainhenkilöt ovat enemmissä määrin piirteiltään empaatikkoja kuin teknikkoja. Kyse on markkinataloudesta. Asiakkuus- ja vuorovaikutustataidoiltaan empatiakykyiset valtaavat alaa kiihtyvällä tahdilla, WasaGroup Oy:n hankekehityksen liiketoimintajohtaja Jusu Kainulainen kiteyttää.

 

Teksti: Kati Halonen

 

Haluatko keskustella aiheesta lisää? Varaa aika kalenterista:

Ota meihin yhteyttä