Onnistunut sijainti on työn takana

Asiakkaan tarpeisiin vastaaminen on meille kunnia asia. Odotuksia vastaavan täydellisen liikepaikan löytäminen ei kuitenkaan ole itsestään selvyys, vaan onnistumisen takana on aimo annos osaamista.

Kun asiakkaalla on toimitilatarve ja hän kääntyy puoleemme, käynnistyy sopivan sijainnin etsiminen. Usein tiedossa on halutut paikkakunnat, joista työ käynnistetään.

Asiakkaiden toimitilapaikkojen kartoittaminen aloitetaan etsien sovitusta kaupungista juuri kyseiselle asiakkaalle heidän toimintaansa parhaiten soveltuva alue. Tämän jälkeen selvitetään alueen olemassa olevien kiinteistöjen nykytilanne, alueen rakennusten ikä ja kunto sekä asemakaavan tilanne alueella tai tietyssä kiinteistössä. Tiedon pohjalta analysoidaan vaihtoehdot ja kartoitetaan mahdollisuudet erilaisiin ratkaisuihin, esimerkiksi kiinteistökauppoihin tai asemakaavan päivitykseen.

Sijainnin etsimisen rinnalla yhtä tärkeää on arkkitehtisuunnittelun kanssa tehtävä alustava suunnittelu, jonka avulla ratkomme tontinkäytölliset asiat, eli käytännössä sen, voidaanko asiakkaalle rakentaa heidän tarpeisiinsa sopivat toimivat tilat kyseiseen paikkaan. Samaan aikaan käynnissä on myös hankkeen budjetointi yhdessä toteutuksen ammattilaisten kanssa.

Tällainen samanaikainen monitahoinen hankekehitystyö on mahdollista yrityksemme ainutlaatuisen Wasa360-palvelumallin ansiosta, jossa kiinteistökehityksen, suunnittelun ja rakentamisen ammattilaiset toimivat kiinteässä yhteistyössä kaikissa vaiheissa. Asiakas saa nauttia hankkeen etenemisen helppoudesta ja keskittyä omaan bisnekseensä. Siinä vaiheessa, kun pääsemme esittelemään pitkälle vietyä kokonaisuutta, on sillä yleensä myös jo rahoitus valmiina ja toteutus voi alkaa heti, kun vuokrasopimus on allekirjoitettu ja lupa-asiat viranomaisten kanssa saatu päätökseen.

Helppoa, tehokasta ja kokonaisvaltaista palvelua – sitä haluamme tuottaa asiakkaillemme.

Ota meihin yhteyttä