WasaTrade Oy itsenäiseksi yritykseksi

Osana WasaGroup-konsernin yhtiörakenteen selkeyttämistä on sovittu, että WasaTrade Oy irrotetaan konsernirakenteesta itsenäiseksi yritykseksi 1.5.2021 alkaen. Muutoksella ei ole vaikutuksia henkilöstöön tai yrityksen toimintaan.

WasaTrade Oy:n rakennuskonevuokraamopalvelut eivät ole olleet kiinteä osa WasaGroup-konsernin Wasa360-toimintamallin ydinliiketoimintaa. Erillisenä yrityksenä WasaTraden toiminnan ketterä kehittäminen ja volyymin kasvattaminen mahdollistuvat aiempaa paremmin ja laajemmin. Muutoksella tavoitellaan WasaTraden toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn parantamista sen omalla liiketoiminta-alueellaan.

WasaGroup-konsernissa toimivat jatkossa emoyhtiön lisäksi Wasa360-palvelumalliin kiinteästi liittyvät tytäryritykset suunnittelutoimisto WasaPlan Oy ja rakennusliike WasaCon Oy.

 

Ota meihin yhteyttä