Tietomallintaminen auttaa vähentämään hävikkiä koko rakennusprojektin ajalta

Tietomallinnuksen avulla voidaan simuloida asioita etukäteen koko prosessin ajalta, jolloin jokaisessa vaiheessa säästyy aikaa, työpanosta ei mene hukkaan ja saadaan aikaiseksi myös materiaalisäästöä.

WasaGroupin sähkösuunnittelija Anu Kippola näkee tietomallintamisen keskeisenä etuna rakentamisen aiheuttaman ympäristökuorman minimoimisen. Kun mallin avulla voidaan simuloida asioita etukäteen koko prosessin ajalta, niin jokaisessa vaiheessa säästyy aikaa ja materiaaleja eikä työpanosta ei mene hukkaan. Mistä siis on kyse?

 

BIM (Building Information Modeling) tarkoittaa rakennuksen tietomallia, joka käytännössä tarkoittaa kokonaisvaltaista tapaa suunnitella ja työskennellä. Mallintamista voidaan hyödyntää varhaisesta suunnittelusta aina rakentamiseen ja kohteen ylläpitoon saakka. Tietomallinnuksessa luodaan kohteesta jo projektin alussa visuaalinen 3D-malli, jonka avulla kaikkien osapuolten on helppoa tarkastella tulevaa kokonaisuutta ja eri ratkaisuvaihtoehtoja. Suunnitelmien yhteensovittaminen ja ymmärtäminen helpottuu, kun tietomalli tehostaa kommunikaatiota eri toimintojen välillä.

 

Tehokkaampaa rakentamista digitaalisella aineistolla

Tietomallintamisen avulla voidaan nostaa rakentamisen laatua ja lisätä tehokkuutta koko prosessin ajalta. Ohjelmistojen avulla voidaan tarkastaa suunnitelmat ja näin mahdolliset törmäyskohdat havaitaan ja ratkaistaan jo ennen konkreettisen rakennustyön alkua. Kun ohjelmat hoitavat monet tylsät ja toistuvat aikaa vievät tehtävät, niin aikaa jää enemmän lisäarvon tuottamiseen ja inhimillisten erheiden osuus pienenee. Näin myös työmailla säästytään turhalta työltä ja aikaa ei kulu työvaiheiden toistamiseen tai virheiden korjaamiseen.

Uuteen työskentelytapaan siirtyminen vaatii kouluttautumista ja uusiin toimintatapoihin opettelua niin oman organisaation sisällä kuin alihankkijoiden puolella. Anu Kippola kertoo, että WasaGroupissa on jo pitempään hyödynnetty tietomallintamista tietyissä toiminnoissa, mutta nyt tavoitteena on viedä tietomallintamisen hyödyt koko prosessin läpi. Tavoitteena on tietomallien käytön vakiinnuttaminen kiinteistökehityksessä, suunnittelussa, rakennuttamisessa ja työmailla, mikä lopulta mahdollistaa tietomallin hyödyntämisen koko rakennuksen elinkaaren ajan.

 

Lopputuloksena ympäristöystävällinen rakennus    

Tietomallintamisen käytön lisääminen etenee vaiheittain, ja aluksi tavoitteena on tietomallinnuksen laajempi hyödyntäminen suunnitelmien havainnollistamisessa ja rakennettavuuden analysoimisessa sekä tiedonsiirron parantamisessa ja suunnitteluprosessin tehostamisessa. Kokonaisuuden laadunvarmistaminen toteutuu, kun myös työmaan töiden sujuvuutta ja aikataulussa pysymistä pystytään edistämään.

Pitemmällä aikavälillä tietomallintaminen mahdollistaa myös investointien tarkemman ennakkoarvioinnin sekä energia-, ympäristö- ja elinkaarianalyysien avulla ratkaisujen vertailujen tekemisen suunnittelua ja ylläpidon tavoiteseurantaa varten. Myös rakennushankkeen tietojen hyödyntämistä käytön ja ylläpidon aikaisissa toiminnoissa on mahdollista lisätä merkittävästi. Tulevaisuudessa pystytään jatkuvasti tarkemmalla tasolla kartoittamaan rakennuksen koko elinkaaren kustannustasoa ja ympäristövaikutuksia.

Ota meihin yhteyttä