Tyynismaa ja Peräsarka laajentavat kiinteistösijoitustoimintaansa

WasaGroup-konserni kehittynyt kokonaisvaltaiseksi kiinteistökehittäjäksi ja rakennuttajaksi

WasaGroup-konsernin pääomistajat Ari Tyynismaa ja Jani Peräsarka asettivat vuonna 2016 tavoitteeksi laajentaa WasaGroup-konsernin toimintaa kokonaisvaltaiseksi kiinteistökehittäjäksi ja rakennuttajaksi.

Vuosien varrella WasaGroup-konsernissa on kasvatettu hankekehitys- ja rakennuttajaosaamista sekä laajennettu eri suunnittelualojen suunnitteluosaamista.

WasaGroupin käynnistämän WGF-kiinteistörahaston toiminnan taustalla on WasaGroupin ainutlaatuinen ja tehokas Wasa360-toimintamalli, jolla WasaGroup tuottaa WGF-kiinteistörahastoille tuottavia kiinteistösijoituskohteita sekä vuokralaisille toimitiloja avaimet käteen -periaatteella.

WasaGroup on kehittynyt tavoitteiden mukaisesti WGF-kiinteistörahastojen tuottavien kiinteistösijoituskohteiden toteuttajana. Ari Tyynismaa on toiminut konsernin toimitusjohtajana ja Jani Peräsarka konsernin taloudesta vastanneena varatoimitusjohtajana sekä kiinteistörahastotoiminnan aloittaneen WasaGroup Funds Oy:n toimitusjohtajana.

WasaGroup-konsernin ja WGF-kiinteistörahastojen kasvattaminen yhtä aikaa ovat vaatineet johdon resursseja niin paljon, että vuodesta 2017 WasaGroup-konserniin on etsitty ulkopuolista johtoa. Vuonna 2018 konserniin valittiin uudeksi toimitusjohtajaksi Johan Malm, joka aloitti tehtävässään vuonna 2019 ja Ari Tyynismaa siirtyi WasaGroup Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi. WasaGroup-konsernin talousjohtajana aloitti vuoden 2020 alussa Mari Kytöharju ja Jani Peräsarka siirtyi hallituksen jäseneksi.

Ari Tyynismaa ja Jani Peräsarka keskittyvät kiinteistökehittämiseen ja kiinteistösijoittamiseen

WasaGroupin uuden toimitusjohtajan ja talousjohtajan myötä Ari Tyynismaa ja Jani Peräsarka ovat vuoden 2020 maaliskuun alussa jättäneet operatiiviset tehtävänsä WasaGroup Oy:ssä. Ari Tyynismaa ja Jani Peräsarka toimivat jatkossa WasaGroup Oy:n hallituksen jäseninä vastaten WasaGroup-konsernin strategisesta johtamisesta ja kehittämisestä.

Tyynismaa ja Peräsarka keskittyvät jatkossa erityisesti kiinteistösijoitustoiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen. He toimivat jatkossa WGF-kiinteistörahastojen parissa, niiden kehittämisessä sekä uusissa rooleissaan yhtiöissään Tyynismaa Capital Oy sekä Backfield Consulting Oy.

Tyynismaa ja Peräsarka laajentavat kiinteistösijoitustoimintaansa

Tyynismaa Capital Oy toimii kiinteistökehittäjänä ja sijoittajana, jonka tarkoitus on tukea WGF-kiinteistörahastojen toimintaa. Tyynismaa toimii myös pääomasijoittajana ja mentorina valikoiduissa kiinteistötoimialaan liittyvissä startup-yrityksissä. Ari Tyynismaa täydentää omalla toiminnallaan WasaGroup-konsernin hankekehitystyötä sekä tukee WGF-kiinteistörahastojen toimintaa.

Jani Peräsarka jatkaa kolmen WGF-kiinteistörahaston toimitusjohtajana. Lisäksi Peräsarka toimii Backfield Consulting Oy:n kautta Tyynismaa Capital Oy:n kumppanina kiinteistösijoituksissa ja kiinteistökehityshankkeissa ja toimii myös valikoitujen varakkaiden yhteistyökumppaneiden neuvonantajana ja heidän projektiensa tukena.

Kahden yrittäjän yhteistyö ja verkostot luomassa uutta kasvua

Tyynismaa ja Peräsarka ovat toimineet jo pitkään yhtiökumppaneina WasaGroup-konsernissa ja jatkavat nyt yhteistyötään laajemman kokonaisuuden parissa keskittyen kiinteistörahasto- ja kiinteistösijoitustoimintaan sekä kiinteistötoimialaa lähellä oleviin sijoituksiin ja liiketoimintoihin.

Tyynismaa ja Peräsarka ovat aina uskoneet verkostoitumiseen sekä yritysten ja sijoittajien yhteistyöhön, jossa kaikki osapuolet hyötyvät. Tästä ajatuksesta myös WasaGroup-konsernin kokonaisvaltainen Wasa360-toimintamalli ja WGF-kiinteistökehitysrahastot saivat alkunsa.

”Tyynismaa Capital ja Backfield Consulting ovat meidän uusi foorumi tehdä yhdessä yhteistyötä yhteisten verkostojemme hyödyksi. Tavoitteena on synnyttää uutta liiketoimintaa, luoda kaikille osallisille kannattavaa kasvua sekä luoda tuottavia sijoitusmahdollisuuksia”, Tyynismaa ja Peräsarka sanovat.

Uusi kiinteistörahasto valmisteilla

Ensimmäinen WGF-kiinteistörahasto perustettiin vuonna 2013 ja kaksi seuraavaa vuonna 2015. WGF-kiinteistörahastot ovat tuottaneet selvästi keskimääräistä kiinteistösijoitusten tuottoa paremmin. Nyt Peräsaralla ja Tyynismaalla on perusteilla neljäs WGF-kiinteistörahasto.

Uuden kiinteistörahaston myötä kiinteistörahasto- ja -sijoitustoimintaan on tulossa uudistuksia, joilla tähdätään kiinteistösijoitustoiminnan merkittävään kasvattamiseen ja laajentamiseen.

”Uudesta kiinteistörahastosta ja kiinteistörahastotoiminnan laajentamisesta tiedotamme juhannuksen jälkeen”, Peräsarka kertoo.

Lisätietoja antavat:
Ari Tyynismaa, puh. 040 506 4547
Jani Peräsarka, puh. 040 576 5843

Ota meihin yhteyttä