WasaGroup-konsernin tilauskanta ennätyksellisen suuri

WasaGroup-konsernin tilauskanta on nelinkertainen vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Lisäksi valmistelussa on kiinteistöhankkeita yli 500 miljoonalla eurolla. Tavoitteena 120 miljoonan euron vuotuinen liikevaihto.

Suomen paras raaka-aineen tuottaja Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoille

WasaGroup-konsernin tavoitteena on olla Suomen paras raaka-aineen tuottaja Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoille

Kiinteistösijoitusmarkkinoiden raaka-ainetta ovat laadukkaat ja tuottavat kiinteistösijoituskohteet, joita WasaGroup kehittää ja toteuttaa sekä rahoittaa ja vuokraa ainutlaatuisen Wasa360-konseptinsa avulla.

Wasa360-konseptin avulla WasaGroup etsii ainutlaatuisella tavalla kiinteistömarkkinoiden eri toimijoiden – vuokralaisen, kiinteistösijoittajan ja hankkeen toteuttajan – ristiriitaisiin taloudellisiin ja laadullisiin intresseihin kaikkia osapuolia optimaalisesti palvelevat ratkaisut.

Wasa360-konseptin lopputuloksena on Suomen parhaat toimitilat ja Suomen parhaat kiinteistösijoituskohteet.
– Ari Tyynismaa, konsernijohtaja, WasaGroup

WasaGroup toteuttaa kiinteistöhankkeita ainoana toimijana koko maassa, joka vastaa yksin kiinteistöhankkeen hankekehityksestä, suunnittelusta, kustannuslaskennasta, rahoituksesta, sijoittajien tuottovaatimuksen täyttymisestä, suunnittelusta, rakennuttamisesta ja rakentamisesta sekä kiinteistön ylläpidosta, vuokralaisesta huolehtimisesta aina kiinteistön myyntiin saakka.

Toimintamalli ei ole helppo, mutta se on kaikille osapuolille kannattava. Ja se on helppo ja yksinkertainen asiakkaille, vuokralaisille ja kiinteistösijoittajille, kun yksi asiantunteva toimija vastaa koko kiinteistöhankkeesta.
– Ari Tyynismaa, konsernijohtaja, WasaGroup

Tavoitteena yli 100 miljoonan euron vuotuinen liikevaihto

WasaGroup ei tavoittele mahdollisimman suurta liikevaihtoa, vaan strategiaansa ja toimintaansa optimaalisesti tukevaa toiminnan volyymia. WasaGroupin strategian mukainen tavoite on 120 miljoonan euron vuotuinen liikevaihto, joka odotetaan saavutettavan viimeistään vuonna 2020.

Tilauskantamme on nyt nelinkertainen vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna.
– Ari Tyynismaa, konsernijohtaja, WasaGroup

WasaGroupin tilauskanta on nyt ennätyksellisellä tasolla – lähes nelinkertainen vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Vuoden 2019 liikevaihdon ennustetaan olevan yli 70 miljoonaa euroa, mutta 100 miljoonan euron liikevaihto on mahdollista saavuttaa jo vuonna 2019.

Varmistuneen tilauskannan lisäksi WasaGroupilla on uusien vuokratilojen myynnissä ja hankekehityksessä valmistelussa kiinteistöinvestointeja yli 500 miljoonalla eurolla eri puolilla Suomea.

WasaGroupin sekä sen Wasa360-konseptin ja sen hallinnoimien WGF-kiinteistökehitysrahastojen tunnettuus ja asema Suomen kiinteistö- ja rakennusmarkkinoilla on vahvistunut merkittävästi vuoden 2018 aikana.

WasaGroupin ainutlaatuinen Wasa360-konsepti ja Suomen tuottavimpiin kiinteistörahastoihin lukeutuvat WGF-kiinteistökehitysrahastot tulevat muuttamaan Suomen kiinteistö- ja rakennusalaa pysyvästi 2020-luvulla.
– Jani Peräsarka, toimitusjohtaja, WasaGroup Funds

WasaGroupin vuosi 2018

Vuonna 2018 WasaGroup-konsernin liikevaihto jäi noin 40 miljoonaan euroon johtuen usean projektin käynnistymisen lykkääntymisestä mm. kaavavalitusten johdosta. Vuonna 2017 konsernin liikevaihto oli lähes 70 miljoonaa euroa. Konsernin tulos jäi 200 tuhanteen euroon johtuen kiinteistöhankkeiden toteuttamisen lykkääntymisestä sekä merkittävistä investoinneista tulevaan kasvuun. Konsernin kannattavuutta rasitti hiukan myös rakennuskustannusten nopea nousu kiinteähintaisissa kiinteistöprojekteissa, mutta liiketoimintamallin ansiosta vaikutus oli selvästi pienempi kuin alalla yleisesti.

WasaGroupin vuosi 2018 on ollut erityisesti tulevan kasvun vaatimien investointien vuosi. Konserniin on rekrytoitu 13 uutta kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaista. Lisäksi 5 toimihenkilöä on siirtynyt konsernissa uusiin haastavampiin tehtäviin. Toimihenkilöitä ja ylempiä toimihenkilöitä on konsernissa tällä hetkellä 61.

Konsernissa on uudistettu johtamis- ja esimiesorganisaatiota sekä panostettu merkittävästi esimiestyön ja henkilöstön suorituskyvyn ja työhyvinvoinnin kehittämiseen. Konsernin kaikki esimiesasemassa olevat osallistuivat Hinta Performancen kanssa räätälöityyn koko vuoden kestäneeseen esimiestyön, itsensä ja muiden johtamisen sekä oman ja muiden työkyvyn ja -hyvinvoinnin johtamiseen tähdänneeseen koulutus- ja mentorointiprojektiin. Konsernin koko henkilöstön työkyky- ja hyvinvointiasioihin on panostettu erityisesti.

WasaGroupin henkilöstö on valmis suureen ja kannattavaan kasvuloikkaan, jonka tilauskantamme mahdollistaa.
– Johan Malm, toimitusjohtaja, WasaGroup

Wasa360-konsepti yhdistää ainutlaatuisella tavalla kiinteistösijoitus- ja rakennusalan toimijoiden ristiriitaiset intressit etsien ratkaisut, jotka täyttävät optimaalisesti vuokralaisen, kiinteistösijoittajan ja hankkeen toteuttajan taloudelliset ja laadulliset intressit kiinteistöhankkeessa. WasaGroup vastaa kiinteistöhankkeen koko elinkaaresta hankekehityksestä, vuokraamisesta, vuokra- ja kustannuslaskennasta, sijoittajan tuottovaatimuksesta, suunnittelusta, rakennuttamisesta ja rakentamisesta aina kiinteistön ylläpitoon ja myyntiin saakka. Wasa360-konseptissa kiinteistökohteiden hankekehittäjänä ja toteuttajana on WasaGroup-konserni. Wasa360-hankkeiden rahoittajana ja vuokranantajana toimii WGF-rahastot.

WasaGroup-konserni muodostuu emoyhtiö WasaGroup Oy:stä, suunnittelutoimisto WasaPlan Oy:stä, rakennusliike WasaCon Oy:stä, rahastonhoitaja WasaGroup Funds Oy:stä sekä konevuokraamo WasaTrade Oy:stä ja sen teollisuuspalveluita tuottavasta tytäryhtiöstä WT-Service Oy:stä. WasaGroup-konsernissa työsentelee n. 120 kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaista.

WGF-kiinteistökehitysrahastot ovat yksi Suomen kannattavimmista kiinteistörahastoista. WGF-rahastot on tarkoitettu ammattimaisille kiinteistösijoittajille. Niiden tuotto perustuu erityisesti Wasa360-konseptiin, jossa optimoidaan myös sijoittajan taloudelliset intressit kiinteistöhankkeissa yhdessä muiden tahojen intressien kanssa ilman erillisiä välikäsiä tai toimijoita.

Ota meihin yhteyttä