WasaGroup suunnittelee Suomen ensimmäistä monitoimiluisteluareenaa Helsinkiin

WasaGroupin ja Helsingin Luisteluareena Oy:n hanke on Suomen ensimmäinen monitoimiluisteluareena, joka mahdollistaisi luistelemisen ja jääpallon pelaamisen kaikissa sääolosuhteissa.

WasaGroup ja Helsingin Luisteluareena Oy ovat solmineet aiesopimuksen hankkeesta, jossa on tarkoitus rakentaa Suomen ensimmäinen monitoimiluisteluareena, jossa jääalue olisi jalkapallokentän kokoinen.
Areena mahdollistaisi luistelemisen ja jääpallon pelaamisen sisäolosuhteissa. Lisäksi kokonaisuutta palvelevat muut liikunta- ja liiketilat.

Investointi yksityisellä rahoituksella

WasaGroupFunds rahoittaa hallin, noin kymmenen miljoonaa euroa sekä rakentaa, ja toimii hallin omistajana Helsingin Luisteluareena Oy:n toimiessa päävuokralaisena ja operaattorina.

Mikäli Helsingin kaupunki myöntää hankkeen tonttivaraukselle jatkon, saadaan Helsinkiin yhteiskunnallisesti merkittävä monitoimiareena, jossa huippu-urheilu ja harrastajat kohtaavat toisensa. Monitoimiareenalla tavoitellaan yli 100 000 vuosittaista käyttäjää.

Hanketta on työstetty hyvässä yhteisymmärryksessä Helsingin kaupungin kanssa ja se on nyt kaupungin päätöksiä vaille. Helsingin kaupunki joutuu ainoastaan panostamaan jäävuorosubventioihin hallin käyttäjille, arviolta 0,2 miljoonaa euroa vuodessa, mikä on huomattavan vähän käyttäjää kohden, verrattunna moneen muuhun hankkeeseen.

Jäävuorosubventiolla käyttäjille Malmin Luisteluareena asetetaan samalle viivalle kaupungin muiden jäähallien kanssa. Hanke odottaa kaupungin päätöstä tonttivarauksen jatkamisesta lähiaikoina. Mikäli kaupunki myöntää tonttivarauksen, hanke käynnistyy välittömästi ja halli voisi valmistua vuoden 2020 lopulla.

Ainoa laatuaan Suomessa

Suomessa on noin 250 jäähallia, mutta ison jään halleja ei ole yhtäkään. Ruotsissa niitä on 15 ja lähivuosina on tulossa viisi hallia lisää.

Olemme innoissamme ja toiveikkaita, että pitkän prosessin jälkeen olemme lähellä pistettä, jossa voisimme toteuttaa hankkeen, joka kohentaa huomattavasti liikuntaolosuhteita Helsingissä. Tässä yhteiskunnallisesti merkittävässä hankkeessa, jossa useampi laji kohtaa. Luomme tasa-arvoa sukupuolten välillä, kun taito- ja muodostelmaluistelijat saavat paremmat harjoitteluolosuhteet hallissa, samalla kun muiden pienempien jäälajien, kuten jääpallon, olosuhteita kohennetaan tasavertaisuuden nimissä. Yleisölle ja luistelukouluille on luvassa hyvät olosuhteet ja pitempi luistelukausi. Sisäliikuntatiloja kaivataan myös kasvavassa kaupungissa. Kokonaisuutta palvelemaan tulee myös hieman liiketiloja, kertoo Helsingin Luisteluareenan Markus Larsson

Toteutus ainutlaatuisella Wasa360-konseptilla

WasaGroup näkee hankkeen mielenkiintoisena avauksena pääkaupunkiseudulla.

Olemme toteuttamassa useita vastaavia hankkeita muualle Suomeen tällä hetkellä. Toteutusmallimme ansiosta Helsinkiin voidaan toteuttaa kaupunkilaisten paljon kaipaamia urheilutiloja ilman kaupungin omaa investointia. Näkemyksemme mukaan urheilupaikkarakentaminen tulee tulevaisuudessa tapahtumaan yhä enenevissä määrin yksityisten investointien avulla ja me haluamme olla vahvasti mukana toteuttamassa näitä hankkeita, toteaa WasaGroupin tekninen hankekehitysjohtaja Timo Pahkala.

Wasa360-konsepti ainutlaatuinen tapa toteuttaa vuokratiloja

Wasa360-konsepti on ainutlaatuinen toimintamalli, joka yhdistää ja ratkaisee kiinteistöhankkeen kolmen tärkeimmän osapuolen – vuokralaisen, investorin ja toteuttajan – ristiriitaiset intressit.

Wasa360-konseptissa WasaGroup ottaa hankkeesta kokonaisvastuun ja etsii ratkaisut, joiden avulla vuokralaiselle suunnitellaan tämän toimintaa parhaiten palvelevat tilat ja niiden toteutus siten, että vuokrataso on vuokralaisen toimintaan sopiva. Wasa360-konseptissa WasaGroup vastaa samaan aikaan hankkeen valmistelustaa kiinteistösijoittajana toimivalle WGF-rahastolle siten, että WGF-rahaston tuottotavoitteet täyttyvät.

Wasa360-toimintamalli on kiinteistömarkkinoiden ainoa toimintamalli, joka aidosti yhdistää tehokkaasti käyttäjän, investorin ja toteuttajan taloudelliset ja laadulliset intressit yhteiseksi tavoitteeksi – ja yksi taho vastaa ratkaisujen löytämisestä sekä koko hankkeesta koko kiinteistösijoituksen elinkaaren ajan.

WasaGroup-konsernissa on kaikki rakentamisen ja kiinteistösijoittamisen ammattialat ja -osaajat samassa talossa, jolloin Wasa360-toimintamalli on mahdollista tehokkaasti ja joustavasti ilman välikäsiä.

Uuden rakennuksen rakennushankkeesta ja rakennuttamisesta vastaa WasaGroup. Arkkitehti-, rakenne-, LVI- ja sähkösuunnittelusta vastaa WasaGroup-konserniin kuuluva WasaPlan. Kohteen rahoituksesta vastaa WGF III -rahasto, joka vuokraa tavaratalon pitkäaikaisella vuokrasopimuksella käyttäjälle. Kohteen valmistumisen jälkeen kiinteistöä manageeraa ja hallinnoi WasaGroup.

Ota meihin yhteyttä