WGF II -kiinteistökehitysrahasto on myynyt päiväkotikiinteistön eQ Hoivakiinteistöt -rahastolle

WGF II -kiinteistökehitysrahasto on myynyt eQ Hoivakiinteistöt -rahastolle päiväkotikiinteistön Vantaalta. Kauppa on osa huhtikuussa solmittua päiväkoti- ja hoivakiinteistöjen kauppaa.

Pilke tiedepäiväkoti Hohto, Vantaa

Myyty Pilke tiedepäiväkoti Hohto tarjoaa päivähoitoa ja varhaiskasvatusta 0-6 vuotiaille lapsille Vantaan Kivistössä. Tiedepäiväkoti yhdistää varhaiskasvatuksessaan tieteen, taiteen, talouden ja tekniikan uudella tavalla. Päiväkodin oppimisympäristöt on rakennettu nämä painotukset huomioiden. Tiedepäiväkodissa lapset pääsevät mm. tutkimusleikkitilaan, ateljeehen, musiikkihuoneeseen, kaupunkileikkiin, roolileikkeihin ja liikuntatilaan.

Kauppa on jatkoa WGF-rahastojen ja eQ Rahastojen yhteistyölle

WGF II -rahasto ja eQ Hoivakiinteistöt sopivat huhtikuussa 2018 kolmen päiväkotikiinteistön ja yhden hoivakiinteistön kaupasta. Nyt toteutettu päiväkotikiinteistön myynti on viimeinen osa keväällä sovitun portfolion myyntiä.

Huhtikuussa toteutettiin Lempäälässä sijaitsevan luontopäiväkodin sekä Vaasassa sijaitsevan päiväkodin myynti. Kesäkuussa toteutettiin Vaasassa sijaitsevan hoivakodin myynti.

”Toteutettu kauppa on hyvä osoitus WGF-kiinteistökehitysrahastojen kyvystä tuottaa uusia laadukkaita ja tuottavia kiinteistösijoituskohteita myytäväksi kiinteistösijoittajille ns. avaimet käteen -periaatteella”, sanoo WasaGroup Funds Oy:n toimitusjohtaja Jani Peräsarka.

”Kivistö on kasvava pääkaupunkiseudun alue ja olemme iloisia siitä, että voimme olla mukana tuomassa asukkaiden tarvitsemia palveluita alueelle ja samalla syventää yhteistyötä Pilkkeen kanssa”, sanoo eQ Hoivakiinteistöjen sijoitusjohtaja Jennifer Eloheimo.

WGF-kiinteistökehitysrahastojen tavoitteena on toteuttaa kiinteistösijoittajille myytäviä valmiita, laadukkaita ja tuottavia kiinteistösijoituskohteita. WGF-kiinteistökehitysrahastot vastaavat vuokralaisten hankkimisesta, hankekehityksestä sekä koko rakentamisprojektista.

”Rahastollamme on rakenteilla ja neuvotteluissa useita uusia päiväkoti- ja hoivakiinteistöjä, joten uskon, että myös eQ Hoivakiinteistöjen kanssa yhteistyö voi jatkua tulevaisuudessa edelleen” WGF-rahastojen Peräsarka jatkaa.

Erikoissijoitusrahasto eQ Hoivakiinteistöt on pitkäjänteinen, suomalainen hoiva- ja yhteiskunnallisiin tiloihin sijoittava kiinteistörahasto.

”eQ Hoivakiinteistöjen lähtökohtana on pitkäaikainen kiinteistöjen omistus, jolloin voimme tarjota vuokralaisasiakkaillemme pitkäaikaista ja kestävää yhteistoimintaa sekä liiketoimintamahdollisuuksia”, sanoo eQ Hoivakiinteistöjen Jennifer Eloheimo.

Osapuolet ovat sopineet, että kauppahintaa ei julkisteta

Päiväkoti- ja hoivakotikiinteistöt on toteutettu kokonaisvaltaisella Wasa360-konseptilla

Kiinteistöjen rahoittajana ja investorina toimii WasaGroup Funds Oy:n hallinnoima WasaGroup Fund II -kiinteistökehitysrahasto, joka on toiminut vuokranantajana.

Päiväkodit ja hoivakodit on toteutettu WasaGroupin kehittämällä Wasa360-konseptilla.  Kiinteistökehittäjänä WasaGroup on ottanut kokonaisvastuun kohteiden suunnittelusta, rakennuttamisesta ja rahoituksesta sekä vuokralaisten etsimisestä ja toimitilatarpeiden täyttämisestä ja kiinteistöjen ylläpidosta sekä nyt myynnistä. Kohteet on suunnitellut WasaPlan Oy ja rakennusprojektista on vastannut WasaGroup Oy kokonaisuudessaan.

WGF II -rahasto hoivakotien kiinteistökehittäjä ja toteuttaja

WGF II -kiinteistökehitysrahasto investoi uusiin toteutettaviin vuokrakiinteistöihin, joissa vuokralaisina on julkisia tahoja ja julkisille tahoille palveluita tuottavia yrityksiä.

WGF II -rahaston strategiana on tuottaa uusia laadukkaita kiinteistöjä, jotka on suunniteltu ja toteutettu palvelemaan käyttäjiä sekä myydä kiinteistöjä mielenkiintoisina kiinteistöportfolioina lyhyen vuokrausajan kuluttua. WGF II -rahasto voi toimita myös pitkäaikaisena vuokranantajana ja toteuttamiensa kohteiden omistajana.

eQ Hoivakiinteistöt on suomalainen erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa varansa hoiva-/ yhteiskuntakiinteistöihin. Rahasto omistaa ikäihmisten tehostettua palveluasumista, sairaaloita ja terveyspalvelukiinteistöjä, päiväkoteja, kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien palveluasuntoja, koulutuskiinteistöjä sekä muita hoiva-/yhteiskuntakäyttöön soveltuvia kiinteistöjä Suomessa. Sijoittajamme ovat suomalaisia säätiöitä, instituutioita ja yksityishenkilöitä. Rahaston kiinteistöomaisuuden arvo oli 30.6.2018 787 miljoonaa euroa, joka oli sijoitettu 159 kiinteistöön Suomessa ja rahasto on Suomen merkittävin hoiva/yhteiskuntakiinteistöomistaja.

Ota meihin yhteyttä