Merkittävä finanssikeskus suunnitteilla Vaasaan

WasaGroup on toteuttamassa Vaasan Kivihakaan merkittävän kiinteistöhankkeen, joka tulee vahvasti tukemaan koko Vaasan seudun kehitystä ja imagoa.

Uusi finanssikeskus ”Kivikiila” sijaitsee Vaasan Kivihaassa. Kivikiilan alueella tarkoitetaan Mustasaarentien, Välitien ja Kokkolantien rajaamaa kiilamaista aluetta.  Kyse on taloudellisesti ja imagollisesti merkittävästä hankkeesta, joka tulee vahvasti tukemaan koko Vaasan seudun kehitystä sekä parantamaan sen imagoa.

Kivikiilan finanssikeskus käsittää noin 14500 neliötä, ja toimistorakennuksesta tulee kahdeksankerroksinen upea torni. Hankkeen kokonaisarvo on noin 20 miljoonaa euroa.

Uusi toimistokohde tulee keskittymään erilaisiin finanssi- ja talousalan yrityksiin. Neuvotteluja käydään parhaillaan eri toimijoiden kanssa, kuten sijoituspalveluyritysten, rahastotoimijoiden, muiden sijoitusyhtiöiden, pankki- ja vakuutussektorin yritysten, tilitoimistojen, tilintarkastustoimistojen ja muiden yritysten talouspalveluita tarjoavien yritysten kanssa. Kiinteistösijoittajia palveleva WasaGroup-konserni tulee myös siirtämään pääkonttorinsa uuteen finanssikeskukseen.

Kivikiila vahvistaa Vaasan asemaa elinkeinoelämän keskuksena

Vaasan seutu on Suomen vienti- ja energiateollisuuden pääkaupunki, jonka kansainvälistyvät ja kasvavat yritykset tarvitsevat jatkuvasti enemmän myös talousalan osaajia sekä palveluita. Uusi finanssikeskus ja sen toimijoiden palvelut alueen nykyisille ja uusille yrityksille tukevat alueen energiaklusteriin kuuluvien yritysten kasvua.

”Uusi finanssikeskus tulee olemaan näkyvä esimerkki siitä, että Vaasaan voi työllistyä myös talousalan osaajana ja yritykset saavat Vaasassa tarvitsemiaan talousalan palveluita. Hanke tukee myös nykyisten alueella toimivien valtakunnallisten yritysten taloustoimintojen säilymistä Vaasassa, kun talousosaajat saadaan työllistettyä ja pidettyä Vaasassa”, sanoo WasaGroup Oy:n toimitusjohtaja Ari Tyynismaa.

Alueen kehittyminen laadukkaaksi työpaikka-alueeksi sekä lähialueiden säilyminen rauhallisina asuinalueina

WasaGroup on suunnitellut Kivikiilan alueen voimassa olevan yleiskaavan mukaisesti rauhalliseksi työpaikka-alueeksi. Alueen kehittämisessä WasaGroupin tavoitteena on ollut luoda korkean profiilin työpaikka-alue mutta säilyttää läheisten aluinalueiden asema viihdyttävinä ja rauhallisina asuinalueina. Pienteollisuusalueen sijaan uuden finanssikeskuksen tuleva liikenne on kevyttä työpaikkaliikennettä, joka keskittyy arkipäiviin ja toimistoaikoihin.

”Läheisten asuinalueiden kannalta merkittävin melunlähde on uusi Sepänkylän tie, jonka liikennemäärien odotetaan vain kasvavan. Kivikiilaan rakennettavat meluvallit ja rakennusmassat on sijoiteltu siten, että ne toimivat liikenteen melua alentavana Impivaaraan päin”, Ari Tyynismaa sanoo.

Hanke tuo valtakunnalliset sijoitukset Vaasaan

Uuden finanssikeskuksen rahoittajana ja investorina toimii WGF III -rahasto, joka sijoittaa uusiin rakennettaviin ja vuokrattaviin liikekeskuksiin. WGF-rahastot keräävät sijoituksia ja sijoittajia valtakunnallisesti eri puolilta Suomea.

”Kivikiilan finanssikeskuksen tapauksessa keräämämme valtakunnalliset sijoitukset kohdistuvat kotiseutumme ja Vaasan kehittämiseen”, toteaa WasaGroup Funds Oy:n toimitusjohtaja Jani Peräsarka.

Kivikiilan video

Aiheesta muualla: Vasabladet, 19.6.2018

Ota meihin yhteyttä