WGF II -rahasto on myynyt hoivakiinteistön eQ Hoivakiinteistöt -rahastolle

WGF II -kiinteistökehitysrahasto on myynyt eQ Hoivakiinteistöt -rahastolle hoivakiinteistön Vaasasta. Kauppa on osa huhtikuussa solmittua päiväkoti- ja hoivakiinteistöjen kauppaa.

Esperi Hoitokoti Böle

Nyt toteutetussa kaupassa myyty asuntotyyppinen hoivakoti koostuu kahdesta rakennuksesta. Toisessa on 15 asumispaikkaa ja toisessa 4 tukiasuntoa.

Hoivakodissa vuokralaisena on Esperi, joka tarjoaa asumisratkaisut mielenterveysongelmista kuntoutuville turvallisessa ja viihtyisässä ympäristössä.

Jatkoa WGF-rahastojen ja eQ Rahastojen yhteistyölle

Huhtikuussa WGF II -rahasto myi kaksi päiväkotikiinteistöä eQ Hoivakiinteistöt -rahastolle. Nyt toteutettu hoivakodin myynti on osa jo keväällä sovittua päiväkoti- ja hoivakotiportfolion myyntiä.

WGF-rahastot ovat kiinteistökehitysrahastoja, jotka kehittävät ja toteuttavat uusia hyviä kiinteistösijoituskohteita, joissa vuokralaiset ovat tyytyväisiä tilojensa laatuun.

”WGF-rahastot voivat toimia myös pitkäaikaisena vuokranantajana, mutta ensisijaisesti pyrimme etsimään kohteillemme pitkäaikaisia omistajia. Olemme iloisia, että tämä päiväkoti- ja hoivakotikiinteistöjen portfolio löysi pitkäaikaisen omistajan eQ Hoivakiinteistöt -rahastosta”
WasaGroup Funds Oy:n toimitusjohtaja Jani Peräsarka sanoo.

Erikoissijoitusrahasto eQ Hoivakiinteistöt on pitkäjänteinen, suomalainen hoiva- ja yhteiskunnallisiin tiloihin sijoittava kiinteistörahasto.

”Tämä hoivakoti on erinomainen lisä rahastoon ja yhteistyö WasaGroupin kanssa on sujunut hienosti. Rakennukset ovat laadukkaasti toteutettu ja tarjoavat hyvät puitteet Esperin tuleville asukkaille”
eQ Hoivakiinteistöjen sijoitusjohtaja Jennifer Eloheimo sanoo.

Osapuolet ovat sopineet, että kauppahintaa ei julkisteta.

Päiväkoti- ja hoivakotikiinteistöt on toteutettu kokonaisvaltaisella Wasa360-konseptilla

Kiinteistöjen rahoittajana ja investorina toimii WasaGroup Funds Oy:n hallinnoima WasaGroup Fund II -kiinteistökehitysrahasto, joka on toiminut vuokranantajana.

Päiväkodit on toteutettu WasaGroupin kehittämällä Wasa360-konseptilla.  Kiinteistökehittäjänä WasaGroup on ottanut kokonaisvastuun kohteiden suunnittelusta, rakennuttamisesta ja rahoituksesta sekä vuokralaisten etsimisestä ja toimitilatarpeiden täyttämisestä ja kiinteistöjen ylläpidosta sekä nyt myynnistä. Kohteet on suunnitellut WasaPlan Oy ja rakennusprojektista on vastannut WasaGroup Oy kokonaisuudessaan.

WGF II -rahasto hoivakotien kiinteistökehittäjä ja toteuttaja

WGF II -kiinteistökehitysrahasto investoi uusiin toteutettaviin vuokrakiinteistöihin, joissa vuokralaisina on julkisia tahoja ja julkisille tahoille palveluita tuottavia yrityksiä.

WGF II -rahaston strategiana on tuottaa uusia laadukkaita kiinteistöjä, jotka on suunniteltu ja toteutettu palvelemaan käyttäjiä sekä myydä kiinteistöjä mielenkiintoisina kiinteistöportfolioina lyhyen vuokrausajan kuluttua. WGF II -rahasto voi toimita myös pitkäaikaisena vuokranantajana ja toteuttamiensa kohteiden omistajana.

eQ Hoivakiinteistöt on suomalainen erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa varansa hoiva-/ yhteiskuntakiinteistöihin. Rahasto omistaa ikäihmisten tehostettua palveluasumista, sairaaloita ja terveyspalvelukiinteistöjä, päiväkoteja, kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien palveluasuntoja, koulutuskiinteistöjä sekä muita hoiva-/yhteiskuntakäyttöön soveltuvia kiinteistöjä Suomessa. Sijoittajamme ovat suomalaisia säätiöitä, instituutioita ja yksityishenkilöitä. Rahaston kiinteistöomaisuuden arvo oli 31.3.2018 733 miljoonaa euroa, joka oli sijoitettu 148 kiinteistöön Suomessa ja rahasto on Suomen merkittävin hoiva/yhteiskuntakiinteistöomistaja.

Ota meihin yhteyttä