WGF II -kiinteistökehitysrahasto on myynyt kaksi päiväkotikiinteistöä

WGF II -kiinteistökehitysrahasto on myynyt eQ Hoivakiinteistöt -rahastolle päiväkotikiinteistön Vaasasta ja Lempäälästä.

WGF II -rahasto päiväkotien kiinteistökehittäjä ja toteuttaja

WGF II -kiinteistökehitysrahasto investoi uusiin toteutettaviin vuokrakiinteistöihin, joissa vuokralaisina on julkisia tahoja ja julkisille tahoille palveluita tuottavia yrityksiä.

WGF II -rahaston strategiana on tuottaa uusia laadukkaita kiinteistöjä, jotka on suunniteltu ja toteutettu palvelemaan käyttäjiä sekä myydä kiinteistöjä mielenkiintoisina kiinteistöportfolioina lyhyen vuokrausajan kuluttua. WGF II -rahasto voi toimita myös pitkäaikaisena vuokranantajana ja toteuttamiensa kohteiden omistajana.

WGF II -rahasto on toteuttamassa useampaa uutta päiväkotia, joten nyt oli rahaston strategian mukaisesti sopiva aika myydä osa rahaston aiemmin toteuttamista päiväkotikiinteistöistöistä.
– Jani Peräsarka, toimitusjohtaja, WasaGroup Funds Oy

Päiväkotikiinteistöt ostanut Erikoissijoitusrahasto eQ Hoivakiinteistöt on pitkäjänteinen, suomalainen hoiva- ja yhteiskunnallisiin tiloihin sijoittava kiinteistörahasto.

eQ Hoivakiinteistöt on oiva pitkäaikainen omistaja WGF II -rahaston toteuttamille kiinteistökohteille.

eQ Hoivakiinteistöt –rahaston lähtökohtana on pitkäjänteinen kiinteistönomistus sekä hyvät ja kestävät asiakassuhteet vuokralaisiimme. WGF:n toteuttamat kohteet sopivat hyvin rahastoon ja toivomme, että yhteystyö WGF:n kanssa jatkuu myös tulevaisuudessa.
– Jennifer Eloheimo, sijoitusjohtaja, eQ Hoivakiinteistöt

Osapuolet ovat sopineet, että kauppahintaa ei julkisteta.

Myydyt päiväkotikiinteistöt suunniteltu varhaiskasvatusteemojen mukaisesti

Lempäälässä sijaitseva päiväkoti on luontopäiväkoti, jossa varhaiskasvatuksen painotus on lapsen positiivisen luontosuhteen kehittymisen tukemisessa ja kestävään elämäntapaan ohjaamisessa. Päiväkodin varhaiskasvatuksen painopiste on huomioitu jo päiväkotikiinteistön suunnittelussa.

Vaasassa sijaitseva Touhula Kiillekuja -päiväkoti on seikkailupäiväkoti, jossa painotetaan liikunnallisia, musikaalisia, merihenkisiä tai luonnonhelmassa tapahtuvia leikkejä. Päiväkodissa on kolme lapsiryhmää; alle 3-vuotiaat Muruset, yli 3-vuotiaat Kiviset ja joustava ryhmä Soraset.

Päiväkodit on suunniteltu ja toteutettu tukemaan niiden varhaiskasvatusteemoja.

Päiväkotikiinteistöt ovat vastavalmistuneita ja niissä on pitkäaikaiset vuokrasopimukset päiväkotitoimintaa harjoittavien yritysten kanssa. Lempäälän päiväkodissa päiväkotitoimintaa harjoittaa Touhula Päiväkodit. Vaasan päiväkodissa päiväkotitoimintaa harjoittaa Norlandia Päiväkoteihin kuuluva Provida Oy.

Päiväkodit on toteutettu kokonaisvaltaisella Wasa360-konseptilla

Päiväkotikiinteistöjen rahoittajana ja investorina toimii WasaGroup Funds Oy:n hallinnoima WasaGroup Fund II -kiinteistökehitysrahasto, joka on toiminut vuokranantajana. WGF II -rahasto investoi mm. päiväkotikiinteistöihin ja tulouttaa sijoittajilleen kohteiden vuokraustoiminnan tuotot sekä myyntivoitot.

Päiväkodit on toteutettu WasaGroupin kehittämällä Wasa360-konseptilla.  Kiinteistökehittäjänä WasaGroup on ottanut kokonaisvastuun kohteiden suunnittelusta, rakennuttamisesta ja rahoituksesta sekä vuokralaisten toimitilatarpeiden täyttämisestä ja kiinteistöjen ylläpidosta sekä nyt myynnistä. Kohteet on suunnitellut WasaPlan Oy ja rakennusprojektista on vastannut WasaGroup Oy kokonaisuudessaan. WasaGroup Oy on vastannut kiinteistöjen manageerauksesta sekä myynnistä.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja, WasaGroup Funds Oy, Jani Peräsarka, puh. 040 576 5843
Sijoitusjohtaja, eQ Hoivakiinteistöt, Jennifer Eloheimo, puh 050 547 3660

Lue lisää WGF II -rahaston päiväkodeista ja Wasa360-konseptista.

eQ Hoivakiinteistöt on suomalainen erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa varansa hoiva-/ yhteiskuntakiinteistöihin. Rahasto omistaa ikäihmisten tehostettua palveluasumista, sairaaloita ja terveyspalvelukiinteistöjä, päiväkoteja, kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien palveluasuntoja, koulutuskiinteistöjä sekä muita hoiva-/yhteiskuntakäyttöön soveltuvia kiinteistöjä Suomessa. Sijoittajamme ovat suomalaisia säätiöitä, instituutioita ja yksityishenkilöitä. Rahaston kiinteistöomaisuuden arvo oli 31.3.2018 733 miljoonaa euroa, joka oli sijoitettu 148 kiinteistöön Suomessa ja rahasto on Suomen merkittävin hoiva/yhteiskuntakiinteistöomistaja.

Ota meihin yhteyttä