WasaGroup-yhtiöt

WasaGroup-konsernin toimialat muodostuvat palvelukokonaisuuksista, jotka kattavat kaikki kiinteistösijoittajan, kiinteistön omistajan ja rakentajan tarvitsemat palvelut.

Ennakkoluuloja purkaen, uutta rakentaen

Liikuntahalli ilman investointivastuuta – näin koululiikunnan tilantarve ratkaistiin Mustasaaressa

Mustasaaren kunta tarttui edelläkävijänä WasaGroupin uuteen toimitilaratkaisuun, jossa kuntien vastuu kiinteistöjen omistamisen riskeistä on ulkoistettu yksityiselle toimijalle.

Mikael Alaviitala ja Petteri Saarinen
Mustasaaren kunnan kehitysjohtaja Mikael Alaviitala ja myyntijohtaja Petteri Saarinen WasaGroupista.

Mustasaari on noin 20 000 asukkaan kunta Pohjanmaalla. Vaasaa ympäröivä kunta on onnistunut houkuttelemaan paljon lapsiperheitä asukkaikseen, mikä on aiheuttanut investointipaineita päiväkodeille ja kouluille. Varsinkin Sepänkylän koulukeskuksessa käy melkoinen vipinä, kun lastentarhojen, ala- ja yläkoulujen sekä lukion lähes 2000 oppilasta leikkivät, liikkuvat ja oppivat tiiviisti rakennetulla alueella.

Liikuntatunteja koulun käytävillä

Vuonna 2013 tehdyn selvityksen mukaan suurin tarve Mustasaaren kouluissa oli nimenomaan liikuntatiloille.

Mikael Alaviitala– Koulujen salit olivat täydessä käytössä ja pahimmillaan 3 oppilasryhmää oli yhtäaikaisesti ilman sopivaa paikkaa. Liikuntatunteja jouduttiin järjestämään jopa käytävillä, muistelee Mustasaaren kehitysjohtaja Mikael Alaviitala.

Aluksi Mustasaari haki tilanpuutteeseen tavanomaista ratkaisua, jossa kunta rakennuttaisi itse urheiluhallin koulukeskuksen viereiselle tontille. Hallista laadittiin suunnitelma ja rakentamisesta pyydettiin kustannusarvio. Laskelmat harmittivat Alaviitalan johtamaa kehitysjaostoa kahdesta syystä.

– Käyttöaste oli jäämässä turhan matalaksi, sillä kunta tarvitsee tiloja vain koulupäivinä ja tuolloinkin lähinnä kello 08-15 välisenä aikana, Alaviitala toteaa.

– Lisäksi budjetin löytäminen miljoonaluokan hankkeelle olisi saattanut viivästyttää rakentamista useilla vuosilla, sillä meillä on käynnissä muitakin kouluinvestointeja mutta rahaa on rajallisesti.

Vuokralle vai omistajaksi?

Mustasaaren kunta mainitsi hankkeesta WasaGroup-konsernille, jonka kanssa sillä oli yhteisiä projekteja Sepänkylän keskustassa ja Gateway Park -teollisuusalueella. WasaGroup otti kopin käyttöasteongelmasta ja laati ripeässä tahdissa Wasa360-konseptin mukaisen suunnitelman, jossa sen tuotantoyhtiöt WasaCon, WasaPlan ja WasaSteel toteuttavat hallin ja julkisiin tiloihin sijoittava WasaGroup Funds II -kiinteistökehitysrahasto tulee sen omistajaksi.

Idea otettiin Mustasaaressa pääosin positiivisesti vastaan, mutta löytyi myös epäileviä kuntapäättäjiä, joiden mielestä kunnan kuuluu omistaa käyttämänsä tilat. Hekin kääntyivät pian uuden toteutustavan kannalle nähtyään kehitysjaoston huolelliset laskelmat.

– Vertailimme tarkasti kiinteistöverojen, vuokrien ja ylläpitokustannusten rahavirtojen liikkumista eri skenaarioissa. Ulkopuolinen arvioitsija määritti tontin markkina-arvon ja saavutimme WasaGroupin kanssa hyvän neuvottelutuloksen vuokratasosta, Alaviitala kertoo.

– Kunta vuokraa urheiluhallia vain koulupäivinä klo 08-15, jolloin hallia on vaikea saada vuokrattua muille. Tämä heijastuu kustannuksiin.

Esivuokrasopimus WasaGroupin kanssa allekirjoitettiin maaliskuussa 2016, rakennuslupa myönnettiin vuoden lopussa ja kaivinkoneen kauha rikkoi maan tammikuussa 2017. Mustasaari oli aktiivisesti mukana suunnittelussa ja yksityiskohtia voitiin hienosäätää joustavasti ilman pelkoa kilpailuttamisiin usein liittyvistä valituksista.

Wasa360 toimitilaratkaisu kunnille

 

Ennustettavuutta kunnan kuluihin

Haastattelupäivänä toukokuun lopussa OP Arenan ulkorakenteet ovat jo pystyssä ja sisällä valetaan lattioita, joten halli on valmistumassa hyvissä ajoin syksyn liikuntatunneille. Millä mielin kunnan edustaja katsoo koulukeskukseen kohoavaa uudisrakennusta?

– Toteutuva halli on alkuperäistä suunnitelmaa huomattavasti monipuolisempi, mikä varmasti näkyy käyttäjämäärissä ja sitä kautta koko Sepänkylän palveluiden kysynnässä. Hallia kehittävän operaattorin ja kustannuksia jakavien sponsorien löytäminen olivat myös asioita, joissa WasaGroup onnistui erinomaisesti, Mikael Alaviitala luettelee tyytyväisenä ja jatkaa:

– Talous on tietysti se lopullinen mittari projektin onnistumiselle. Olemme tehneet hallin vuokraamisesta 10 vuoden sopimuksen, ja mielestäni vuokrataso on erittäin kilpailukykyinen siihen nähden, ettei meille koidu investointikustannuksia tai kiinteistön kehitykseen ja ylläpitoon liittyviä riskejä.

WasaGroupin myyntijohtaja ja entinen salibandytuomari Petteri Saarinen katsoo hallin seiniä myös ylpeänä.

– Kiitän Mustasaarta ennakkoluulottomasta suhtautumisesta yksityisesti rahoitettaviin hankkeisiin. Seudun koululaiset ja urheiluseurat saavat OP Arenasta komean liikuntakeskuksen.

OP Arena Mustasaari

OP Arena

  • Sijainti: Mustasaaren koulukeskus, Matildantie 2
  • Tilat: 3200 m2: 2 täysikokoista palloiluhallia, sosiaalitilat
  • Omistaja: WGF II -kiinteistökehitysrahasto
  • Rakentaja: WasaCon
  • Suunnittelu: WasaPlan
  • Teräsrungon toimitus: WasaSteel
  • Pääkäyttäjät: Mustasaaren kunta, yksityinen hallioperaattori

Ota meihin yhteyttä