WasaGroup-konsernin kasvu jatkui vahvana

Kiinteistö- ja rakennusalan konsernin liikevaihto on nelinkertaistunut vuosien 2012-2016 aikana. Vuonna 2016 WasaGroup-konsernin liikevaihto oli 66 miljoonaa, verojalanjälki 4,5 miljoonaa euroa ja työllisyysvaikutukset noin 990 henkilötyövuotta.

WasaGroup-konsernin liikevaihto ylitti 66 miljoonaa

Vuonna 2016 WasaGroup-konsernin liikevaihto kasvoi yli 66 miljoonaan euroon, mikä vastaa 26 %:n kasvua. Edellisenä vuonna liikevaihdon kasvu oli 67 %.

Kiinteistö- ja rakennusalan konsernin liikevaihto on nelinkertaistunut vuosien 2012-2016 aikana. Vahva kasvu on rasittanut konsernin kannattavuutta kasvun vuosina, mutta vuoden 2016 aikana edelleen jatkuneesta kasvusta huolimatta kannattavuus on saatu palautettua aiempien vuosien tasolle. Vuonna 2016 konsernin liikevoitto-% oli 10,4 %, kun edellisvuonna se oli 2,8 %.

WasaGroup-konsernin kasvu muodostuu kauttaaltaan kaikilta konsernin toimialoilta sekä kaikista konserniyhtiöistä. Merkittävimpiä kasvualueita ovat valtakunnalliset kiinteistökehitys- ja rakennuttamistoiminnot, suunnittelutoiminnot sekä konevuokraustoiminta. Lisäksi Vaasan seudun rakennusurakointitoiminta on kasvanut merkittävästi.

Jykevä tilauskanta antaa eväitä tulevaan

Konsernin tilauskanta on tällä hetkellä historian paras ja kasvun odotetaan edelleen jatkuvan. Konsernin kasvu painottuu valtakunnallisiin toimintoihin, koska konsernin markkinaosuus Pohjanmaan maakuntien alueella on jo niin vahva.

WasaGroup-konserni arvioi liikevaihdon kasvavan 100 miljoonaan euroon vuoteen 2019 mennessä ja valmistautuu vastaamaan liikevaihdon kasvun tuomiin haasteisiin. WasaGroup-konserni on koko ajan rekrytoinyt lisää kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaisia ja laajentanut toimintojaan mm. yritysostoilla talotekniikan suunnittelussa.

WGF-kiinteistökehitysrahastot ruokkivat kasvua

WasaGroupin hallinnoimat WGF-kiinteistökehitysrahastot ruokkivat myös WasaGroup-konsernin toimintojen volyymien kasvua. WGF-rahastojen mahdollisten tulevien kiinteistöinvestointien hankekanta on jo yli 300 miljoonaa euroa.

WGF-rahastojen koko on kasvanut 20 miljoonasta eurosta jo yli 60 miljoonaan euroon ja odotetaan nousevat lähelle 100 miljoonaa vuoden 2017 aikana. WGF-kiinteistörahastojen vuokraustoiminta on kasvaa noin 1,5 miljoonan euron liikevaihdosta noin 5 miljoonaan euroon.

WGF-rahastot eivät kuulu WasaGroup-konserniin, vaan ovat sijoittajien omistamia, mutta rahastojen kasvu näkyy WasaGroup-konsernin kiinteistövarainhoidon ja rahastonhoidon liiketoimintojen kasvuna.

WasaGroup-konsernin verojalanjälki kasvaa

WasaGroup-konsernin verojalanjälki oli vuonna 2016 yhteensä 4,5 miljoonaa euroa.

Verojalanjälki kuvaa WasaGroup-konsernin merkitystä suomalaiselle yhteiskunnalle verojen ja veronluonteisten maksujen maksajana. WasaGroup-konsernin pääkonttori ja suurin osa henkilöstöstä sijaitsee Vaasassa, johon palkkaverot pääosin tilitetään.

WasaGroup-konsernin verojalanjälki koostuu yhteisöveroista (1,5 meur), työnantajamaksuista (1,4 meur) sekä palkoista tilitetyistä ennakonpidätyksistä (1,6 meur).

WasaGroup-konsernin toiminnan ansiosta verotuloja yhteiskunnalle syntyy myös WGF-kiinteistörahastojen toiminnasta. WGF-kiinteistökehitysrahastot tuottavat merkittäviä tuottoja, joista sijoittajat maksavat veroja omassa verotuksessaan. Pääomatuloverokannan mukaisesti rahaston tuottama laskennallinen verotuotto on noin 283 tuhatta euroa. Lisäksi WGF-rahastot maksavat kiinteistöveroja sijoituskohteiden sijaintikunnille. Maksetut kiinteistöverot olivat vuonna 2016 yhteensä n. 200 tuhatta euroa

WasaGroup-konserni on merkittävä työllistäjä

WasaGroup-konsernin liiketoiminnan välitön ja välillinen työllisyysvaikutus toimialoillaan oli tilastollisesti 990 henkilötyövuotta.

 

Ota meihin yhteyttä