WGF I -rahasto maksaa yli 8 %:n tuoton sijoittajille vuodelta 2016

Rahaston kokonaistuotto oli n. 17 % huolimatta viimeisten valmistuneiden kohteiden rakennusaikaan sitoutuneesta pääomasta.

Rahaston vuotuinen kokonaistuotto 16,8 %

WGF I -kiinteistökehitysrahaston kokonaistuotto vuonna 2016 oli 16,8 %. Rahasto maksaa sijoittajille vuokraustoiminnan tuoton, joka oli 8,4 %. Rahaston arvonmuutos oli + 8,4 %.

Sijoituskohteet erittäin onnistuneita

WGF I -rahaston sijoituskohteet ovat olleet erittäin kannattavia kiinteistökehityshankkeita.

WGF I -rahaston viimeiset sijoituskohteet valmistuivat vuonna 2016. Ilman vuoden 2016 rakennusaikaan sitoutuneen pääoman huomioimista rahaston kokonaistuotto oli 18,7 %, josta sijoittajille maksettava vuotuinen vuokraustoiminnan tuotto 9,4 % ja rahaston sijoituskohteiden vuotuinen arvonmuutos +9,4 %.

Kiinteistöjen myyntejä valmistellaan

Vuonna 2017 on odotettavissa useampia kiinteistöjen myyntejä, jolloin rahaston arvonnousua realisoituu rahaston sijoittajille.

Käymme aktiivisesti myyntineuvotteluja WGF-rahastojen erittäin tuottavista kiinteistöistä. Uskomme realisoivamme useita sijoituksiamme vuoden 2017 aikana.

WGF II ja WGF III -rahastot tarjoavat jatkossakin erittäin tuottavan kiinteistösijoittamisen vaihtoehdon

WGF I -rahasto on suljettu uusilta sijoituksilta. Vastaavat WGF II ja WGF III -rahastot jatkavat toimintaansa ja ottavat uusia sijoituksia vastaan.

WGF II ja WGF III -rahastoissa rakennusaika rahoitetaan siten, ettei rakennusaikaan sitoudu sijoittajien pääomia, jolloin rahastojen tuotto ei laimene sijoituskohteiden rakennusajan takia.

WGF I -rahasto on referenssimme erittäin tuottavasta toimintatavastamme kiinteistökehityshankkeissa. WGF II ja WGF III -rahastot tulevat olemaan vastaavanlainen menestys.

WGF II ja WGF III -rahastojen yhteenlaskettu valmistelussa oleva kiinteistökehityshankekanta on jo yli 300 miljoonaa euroa. Rahastot etsivät parhaillaan uusia ankkurisijoittajia sekä muita ammattimaisia sijoittajia.

Ota meihin yhteyttä