Finanssivalvonta hyväksynyt WasaGroup Fundsin vaihtoehtorahastojen hoitajaksi

WasaGroupf Funds Oy on hyväksytty ja rekisteröity Finanssivalvonnan toimesta vaihtoehtorahastojen hoitajaksi.

Rahaston hallinnointiyhtiö WasaGroup Funds Oy ja sen hallinnoimat WGF-kiinteistökehitysrahastot täyttävät uuden AIFM-direktiivin (Alternative Investment Fund Managers Directive) ja sen perusteella säädetyn uuden lainsäädännön vaatimukset. WGF-kiinteistörahastot noudattavat vaihtoehtorahastojen hoitajista säädettyjä lakeja ja asetuksia sekä raportoi lain edellyttämät tiedot toiminnastaan ja rahastoista säännöllisesti Finanssivalvonnalle.

>>> WasaGroup Funds -kiinteistökehitysrahastot

Ota meihin yhteyttä