WasaGroup-yhtiöt

WasaGroup-konsernin toimialat muodostuvat palvelukokonaisuuksista, jotka kattavat kaikki kiinteistösijoittajan, kiinteistön omistajan ja rakentajan tarvitsemat palvelut.

Uuden ajan kehittäjä

Finanssivalvonta hyväksynyt WasaGroup Fundsin vaihtoehtorahastojen hoitajaksi

WasaGroupf Funds Oy on hyväksytty ja rekisteröity Finanssivalvonnan toimesta vaihtoehtorahastojen hoitajaksi.

Rahaston hallinnointiyhtiö WasaGroup Funds Oy ja sen hallinnoimat WGF-kiinteistökehitysrahastot täyttävät uuden AIFM-direktiivin (Alternative Investment Fund Managers Directive) ja sen perusteella säädetyn uuden lainsäädännön vaatimukset. WGF-kiinteistörahastot noudattavat vaihtoehtorahastojen hoitajista säädettyjä lakeja ja asetuksia sekä raportoi lain edellyttämät tiedot toiminnastaan ja rahastoista säännöllisesti Finanssivalvonnalle.

>>> WasaGroup Funds -kiinteistökehitysrahastot

Ota meihin yhteyttä