WasaGroup-yhtiöt

WasaGroup-konsernin toimialat muodostuvat palvelukokonaisuuksista, jotka kattavat kaikki kiinteistösijoittajan, kiinteistön omistajan ja rakentajan tarvitsemat palvelut.

Yhteistyö ja sponsorointi

Osallistumme aktiivisesti ympäröivään yhteiskuntaan jäsenenä ja tukijana.

WasaGroup-konserni tukee erityisesti lasten ja nuorten seura- ja harrastustoimintaa sekä potentiaalisia uransa alkuvaiheessa olevia urheilijoita. Tavoitteenamme on osaltamme mahdollistaa liikunta- ja harrastustoimintaa mahdollisimman monille nuorille heidän tausta riippumatta.

WasaGroup osallistuu myös maanpuolustustyön sekä sotaveteraanien ja vähävaraisten tukemiseen.

Miten tuemme?

Lasten ja nuorten seuratoiminnan tuki ohjataan WasaGroup-konsernin työntekijöiden lasten seuroille vuosittaisen hakuprosessin kautta. Maanpuolustustyön tukemisessa WasaGroupilla on pitkä yhteistyö ja vähävaraisten tukemisen osalta WasaGroup tekee lahjoitukset joulun alla hyväntekeväisyysjärjestöjen kautta.

WasaGroup hallinnoi myös stipendirahastoa, joka muodostettiin WasaGroup-konsernin 20-vuotisjuhlavuonna. Stipendirahaston stipendit jaetaan vuosittain oppilaitosten toimesta.

Tällä hetkellä emme käsittele muita sponsorointihakemuksia.