WasaGroup-yhtiöt

WasaGroup-konsernin toimialat muodostuvat palvelukokonaisuuksista, jotka kattavat kaikki kiinteistösijoittajan, kiinteistön omistajan ja rakentajan tarvitsemat palvelut.

Töissä WasaGroupissa

WasaGroup-konserni työllistää noin 200 kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaista.

WasaGroup-konserni on suuri joukko kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaisia, jotka puhaltavat yhteen hiileen ja pyrkivät aina parhaimpaansa asiakkaiden tarpeiden täyttämiseksi.

Ammattitaitoa ja hyvinvointia

WasaGroup-konsernin suurin voimavara on ihmiset ja heidän osaamisensa. WasaGroup panostaa työntekijöiden osaamiseen, viihtyvyyteen ja hyvinvointiin.

Urapolut

WasaGroup-konsernissa arvostetaan osaamista, yrittäjähenkisyyttä ja yrittäjyyttä. WasaGroup-konserni mahdollistaa innokkaille ja osaaville työntekijöille mahdollisuuden oman urapolun rakentamiseen sekä tuen yrittäjyyteen konsernissa. Konsernin tytäryhtiöissä on osakkaina liiketoimintojen vetäjiä. WasaGroup-konsernissa ei tunneta lasikattoja eikä raja-aitoja.

Rekrytointi

Löydät WasaGroupin avoimet työpaikat osoitteesta http://ura.wasagroup.fi/