WasaGroup-yhtiöt

WasaGroup-konsernin toimialat muodostuvat palvelukokonaisuuksista, jotka kattavat kaikki kiinteistösijoittajan, kiinteistön omistajan ja rakentajan tarvitsemat palvelut.

På svenska

WasaGroup är en finländsk koncern som är verksam inom fastighets- och byggbranschen.

WasaGroup är en koncern som är verksam inom fastighets- och byggbranschen. WasaGroup och dess koncernbolag tjänar sina kunder på ett omfattande sätt i byggprojektets alla stadier, allt ifrån utvecklingen och planeringen av fastigheten framtill dess eventuella försäljning.

En framträdande styrka hos WasaGroup-koncernen är vår omfattande kapacitet att erbjuda kunderna krävande nyckeln i hand – lösningar såväl i fastighetsutvecklingsprojekt som i byggnadsprojekt. WasaGroup-koncernens huvudkontor finns i Vasa, men koncernbolagen betjänar kunder i hela Finland.

WasaGroup-koncernens kompetensområden är:

  • Fastighetsutveckling
  • Fastighetskapitalförvaltning
  • Fastighetsutvecklingsfonder och fastighetsinvesteringar
  • Planeringstjänster
  • Nybyggnad
  • Renoveringar
  • Maskinuthyrning och maskinservice

Vårt kompetensområde är heltäckande för alla fastighets- och byggnadsbranschens olika områden. Genom vårt heltäckande tjänsteutbud kan vi skärddarsy lösningar enligt kundens behov och önskemål.

 

wasagroup-logo-4v

Moderbolaget WasaGroup Oy är en landsomfattande fastighetsutvecklare, byggherre, fastighetskapitalförvaltare samt fastighetsfondsskötare. Till sina kunder förverkligar WasaGroup Oy krävande och heltäckande fastighets- och byggnadsprojekt, speciellt inom fastighetsutvecklingsområdet. WasaGroup erbjuder även byggherretjänster samt står till tjänst med styrning av planering och övervakning av byggplatsen. Till WGF-fondernas fastigheter såväl som till andra kunder erbjuder även WasaGroup fastighetskapitalförvaltnings tjänster.

wasagroupfunds-logo-4v

 

 

 

WasaGroup Funds Oy är WasaGroup-koncernens ett fondförvaltningsbolag. WasaGroup Funds ansvarar för fastighetutvecklingsfonderna WGF I, WGF II och WGF III:s verksamhet. WGF-fonderna förverkligar affärsbyggnader och fastigheter för offentlig verksamhet som hyrs ut till företag, samfund eller staten. Fastighetsutvecklingsfonderna har under några års tid förverkligat objekt till ett värde av ca 60 miljoner euro, vilka därmed också genererar god avkastning till dess investerare.

 

wasacon-logo-4v

Byggfirman WasaCon Oy grundades 1996 och är en flexibel samarbetspartner som erbjuder skräddarsydda lösningar enligt kundens behov. WasaCon Oy verkar som entreprenör inom nyproduktions och saneringsprojekt och har också specialkunnande om stora krävande objekt. WasaCon är även en stark aktör inom helhetsbetonat byggande i krävande KVR-byggnadsprojekt. WasaCon har under årens lopp förverkligat mångtaliga industri-, affärs-, bostads- och anstaltsobjekt i Vasa Regionen och dess näromgivning. WasaCon är verksam i gamla Vasa läns området.

 

wasaplan-logo-4v

Planeringsbyrån WasaPlan Oy är en landsomfattande planeringsbyrå, som erbjuder tjänster inom arkitektplanering, konstruktionsplanering och husteknisk planering. WasaPlans tjänster omfattar nyproduktion, saneringsprojekt och projektutveckling.

I sin planering beaktar WasaPlan användarens behov och strävar efter att hitta de mest kostnadseffektiva och lämpliga materialen och lösningarna för optimala resultat. WasaPlans kunder är bland annat byggfirmor, husfabriker, bostads- och fastighetsbolag, industri aktörer, den offentliga sektorn samt privatpersoner i hela landet. WasaPlan drivs av planeringschefen och delägaren Juha Koivusalo.

 

WasaTrade Rent

Maskinuthyrningsfirman WasaTrade Oy är en av Finlands största byggmaskinsuthyrningsfirmor, som även erbjuder omfattande byggnadsplatstjänster till sina kunder. WasaTrade har kontor i Vasa och Helsingfors samt en betjäningspunkt i Närpes. WasaTrade genomför också service på specifika maskiner och har därmed kunder runtom hela Finland. WasaTrades styrkor är deras snabba leverans, mångsidiga urval, de bästa märkena samt de bäst underhållna maskinerna vilket garanterar effektiva och säkra arbetsplatser till kunderna.