WasaGroup-yhtiöt

WasaGroup-konsernin toimialat muodostuvat palvelukokonaisuuksista, jotka kattavat kaikki kiinteistösijoittajan, kiinteistön omistajan ja rakentajan tarvitsemat palvelut.

Ennakkoluuloja purkaen, uutta rakentaen

Toimitilat yrityksille

Rahoitamme ja toteutamme uusia moderneja toimitiloja yrityksille

Toteutamme yrityksille erilaisia toimitiloja parhaille paikoille. Yrityksen toimitila on paikka, jossa työn tekemisen tulee olla viihtyisää, turvallista, tehokasta ja tuottavaa. Toimitilojen ulkonäkö ja näyttävyys luo myös kuvaa siellä toimivasta yrityksestä.

Uudenlaisia innovaatioita toimitilojen sijainnille

Etsimme yrityksille parhaat mahdolliset sijainnit, suunnittelemme ja toteutamme yrityksen liiketoimintaa tukevia laadukkaita liiketiloja sekä etsimme ratkaisuja, joiden avulla uudet tilat tukevat liiketoimintaa parhaalla mahdollisella tavalla.

Enemmän kuin liiketila

Etsimme kiinteistöihin useita toimijoita, joiden liiketoiminta tukee ja täydentää toisiaan. Toimijoiden liiketoiminnat voivat liittyä toisiinsa tai niiden toiminnoissa voi olla kiinteistön käyttöön liittyviä synergioita. Pyrimme myös löytämään kiinteistöihin toimijoita, jotka tuovat asiakasvirtoja toinen toisilleen.

Kokonaisvastuu Wasa360-konseptilla

Yhdistämme Wasa360-konseptillamme tehokkaan hankekehityksen, innovatiivisen ja kokonaisvaltaisen suunnittelun sekä kustannustehokkaan kiinteistön rakennuttamisen ja ylläpidon.

WasaGroupin Wasa360-konseptilla WasaGroup ottaa kokonaisvastuun kiinteistöstä sen elinkaari huomioiden. WasaGroup vastaa kiinteistön suunnittelusta ja toteutuksesta, mutta myös rahoituksesta, vuokraamisesta ja ylläpidosta.

Wasa360-konseptin ansiosta WasaGroup ottaa aidosti kokonaisvastuun kiinteistöinvestoinnista koko kiinteistön elinkaari huomioiden.

Investointi ja rahoitus samalta toimijalta

WasaGroupin toteuttamat liiketilat eivät sido yrityksen pääomia tai aiheuta velkaantumista. Investoinnin rahoittaa kokonaisuudessaan vuokranantajana toimiva WGF-rahasto.

Tutustu esimerkkeihin

Ota meihin yhteyttä