Päiväkodit

Laaturakentamista lasten parhaaksi

Päiväkoti on lapsen koti päivällä. Päiväkoti on myös lapsista ja heidän varhaiskasvatuksesta huolehtivien työpaikka. Lapset ja heistä huolehtivat työntekijät ansaitsevat laadukkaan, toimivan ja turvallisen ympäristön päiväkotipäivälleen.

Viihtyisät, laadukkaat ja turvalliset päiväkodit ovat WasaGroupille kunnia-asia

Päiväkotimme ovat laadukkaita ja toimivia kiinteistöjä, jotka on suunniteltu nimenomaan päiväkotien toimintaan niiden painopistealueet huomioiden. Olemme toteuttaneet tavanomaisten päiväkotien lisäksi mm. tiedepäiväkodin sekä luonto- ja liikuntapainotteisia päiväkoteja.

Etsimme myös jatkuvasti päiväkotikiinteistöihin päiväkodin työntekijöiden ja päiväkotioperaattoreiden kanssa arkea helpottavia ratkaisuja, joilla tähdätään lasten turvallisuuteen, päiväkodin toimintojen tehokkuuteen viihtyisyydestä tinkimättä.

WasaGroup vastaa kiinteistöjen suunnittelusta, toteutuksesta ja ylläpidosta, joten voimme huomioida käyttäjien tarpeet ja toiveet ainutlaatuisella tavalla jo suunnitteluvaiheessa.

Kokonaisvastuu Wasa360-konseptilla

WasaGroupin Wasa360-konseptilla WasaGroup ottaa kokonaisvastuun koko päiväkotikiinteistöstä sen elinkaari huomioiden. WasaGroup vastaa päiväkodin suunnittelusta ja toteutuksesta, mutta myös rahoituksesta, vuokraamisesta ja ylläpidosta.

Wasa360-konseptin ansiosta WasaGroup ottaa aidosti kokonaisvastuun päiväkotikiinteistön kiinteistöinvestoinnista koko kiinteistön elinkaari huomioiden.

Investointi ja rahoitus samalta toimijalta

WasaGroupin toteuttama päiväkotikiinteistö ei sido kunnan tai yksityisen päiväkotiyrityksen pääomia tai aiheuta velkaantumista. Investoinnin rahoittaa kokonaisuudessaan vuokranantajana toimiva WGF-rahasto.

Uudenlaisia innovaatioita päiväkotien sijainnille

Etsimme myös päiväkotien osalta uudenlaisia ratkaisuja niiden sijaintien osalta.

Perinteisesti päiväkoteja rakennetaan uusille asuinalueille, jolloin lasten ”työpäivät” ovat perheen pisimmät. Ensimmäisten sukupolvien jälkeen päiväkodit ovatkin usein jo väärässä paikassa.

Etsimme aktiivisesti päiväkodeille uusia sijainteja, jotka tukevat perheen arjen logistiikka. Toteutamme päiväkoteja mm. ostoskeskusalueiden läheisyyteen luonnon helmaan, liikunta- ja urheilutilojen tai muiden julkisten palveluiden yhteyteen, mikä tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia päiväkotien ja lasten toimintaan.

Toteutamme päiväkoteja keskusta-alueilla myös niin sanottuihin hybridikortteleihin, jotka mahdollistavat erilaisten palveluiden hyödyntämisen lisäksi eri sukupolvien kohtaamiset.

Ota meihin yhteyttä