Koulut

Laaturakentamista koululaisten ja opiskelijoiden parhaaksi

Koulut ja oppilaitokset ovat lasten ja nuorten työpaikka. Koulut ja oppilaitokset ovat myös lapsista ja heidän kasvatuksestaan ja koulutuksestaan huolehtivien työpaikka. Koulujen ja oppilaitosten käyttäjät ansaitsevat laadukkaan, toimivan ja turvallisen ympäristön työpäivälleen.

Viihtyisät, laadukkaat ja turvalliset koulut ovat WasaGroupille kunnia-asia

Koulumme ja oppilaitoskiinteistömme ovat laadukkaita ja toimivia kiinteistöjä, jotka on suunniteltu nimenomaan niiden toimintaan niiden painopistealueet huomioiden.

Etsimme myös jatkuvasti oppilaitoskiinteistöihin työntekijöiden kanssa arkea helpottavia ratkaisuja, joilla tähdätään lasten turvallisuuteen, oppilaitoksen toimintojen tehokkuuteen viihtyisyydestä tinkimättä.

WasaGroup vastaa kiinteistöjen suunnittelusta, toteutuksesta ja ylläpidosta, joten voimme huomioida käyttäjien tarpeet ja toiveet ainutlaatuisella tavalla jo suunnitteluvaiheessa.

Kokonaisvastuu Wasa360-konseptilla

WasaGroupin Wasa360-konseptilla WasaGroup ottaa kokonaisvastuun koko kiinteistöstä sen elinkaari huomioiden. WasaGroup vastaa suunnittelusta ja toteutuksesta, mutta myös rahoituksesta, vuokraamisesta ja ylläpidosta.

Wasa360-konseptin ansiosta WasaGroup ottaa aidosti kokonaisvastuun kiinteistöinvestoinnista koko kiinteistön elinkaari huomioiden.

Investointi ja rahoitus samalta toimijalta

WasaGroupin toteuttama kiinteistö ei sido kunnan pääomia tai aiheuta velkaantumista. Investoinnin rahoittaa kokonaisuudessaan vuokranantajana toimiva WGF-rahasto.

Uudenlaisia innovaatioita koulujen ja oppilaitosten sijainnille

Etsimme myös koulujen ja oppilaitosten osalta uudenlaisia ratkaisuja niiden sijaintien osalta.

Etsimme aktiivisesti oppilaitoskiinteistöihin ja niiden läheisyyteen myös yksityisiä toimintoja, jotka voivat tukea oppilaitosten toimintaa. Koulu- ja oppilaitoskiinteistöjen läheisyydessä voi sijaita esimerkiksi liikuntatiloja, joilla voidaan täyttää koululiikunnan tarpeet.

Ota meihin yhteyttä