Hotellit

Vaikuttavia ja viihtyisiä hotelli- ja majoituspalvelukiinteistöjä

Etsimme parhaita sijainteja hotelleille ja majoituspalveluliiketoiminnoille. Toteutamme ja rahoitamm

Panostamme laadukkaisiin, viihtyisiin ja toimiviin tiloihin

Etsimme juuri teidän asiakaskunnalle ja konseptille parhaiten sopivan sijainnin, johon suunnittelemme ja toteutamme laadukkaat majoitustilat.

Suunnittelemme ja toteutamme konseptinne mukaiset tilat, mutta voimme osaamisellamme tukea konseptianne etsimällä sen toteuttamiseen kustannustehokkaimmat ratkaisut ja toteutuskeinot.

Uudenlaisia innovaatioita hotellien sijainnille

Pyrimme löytämään lisätehokkuutta kiinteistölle ja kiinteistön käyttäjien liiketoiminnalle etsimällä kiinteistöön myös muita toimijoita, joiden liiketoiminnat tukevat toisiaan ja tuovat asiakasvirtoja toinen toisilleen.

Olemme usein se joustava koordinaattori, joka kykenee synnyttämään uudenlaisia keskuksia.

Hotellitoimintoja voidaan yksittäisten hotellien lisäksi toteutamme majoituspalveluille tiloja esimerkiksi urheilu- ja tapahtumakeskusten yhteyteen tai voimme yhdistää hotellin kiinteistöön toimintoja, joilla on majoitustarpeita.

Investointi ja rahoitus samalta toimijalta

WasaGroupin toteuttamat liiketilat eivät sido yrityksen pääomia tai aiheuta velkaantumista. Investoinnin rahoittaa kokonaisuudessaan vuokranantajana toimiva WGF-rahasto.

Kokonaisvastuu Wasa360-konseptilla

WasaGroupin Wasa360-konseptilla WasaGroup ottaa kokonaisvastuun koko kiinteistöstä sen elinkaari huomioiden. WasaGroup vastaa tilojen suunnittelusta ja toteutuksesta, mutta myös rahoituksesta, vuokraamisesta ja ylläpidosta.

Wasa360-konseptin ansiosta WasaGroup ottaa aidosti kokonaisvastuun päiväkotikiinteistön kiinteistöinvestoinnista koko kiinteistön elinkaari huomioiden.

Ota meihin yhteyttä