Korjausrakentaminen

WasaGroupilla on pitkä kokemus haastavista ja laaja-alaisista korjaus-, saneeraus-m laajennus- ja lisärakentamishankkeista.

Toteutamme korjausrakentamisen lisäksi kokonaisvaltaisia saneeraus- ja muutosprojekteja suunnittelusta lähtien avaimet käteen periaatteella.
Korjausrakentamisessa osaamme huomioida rakentamisen lisäksi myös tilojen käyttäjät korjausprojektin aikana.

Korjausrakentamisen palvelumme

WasaGroup-konserni tuottaa kaikki korjaus- ja muutosrakentamisessa tarvittavat palvelut. Toteutamme asiakkaamme projektin vaati

KVR-urakointi korjausrakentamisessa

Kokonaisvastuurakentamisessa otamme kokonaisvastuun suunnittelu-, järjestely- ja toteutustehtävistä. Toteutamme asiakkaidemme hankkeet tehokkaasti ja edullisimmat toteutustavat valiten. Kannamme kokonaisvastuun koko projektin läpiviemisestä yhdistäen suunnittelu- ja tuotanto-osaamisemme.

Korjaamalla pidennetään rakennuksen elinkaarta

Korjaushankkeet vaihtelevat täydellisistä peruskorjauksista putkisto- ja pintaremontteihin ja hissien jälkiasennuksiin. Perusparannuskohteet voivat käsittää myös LVIS-tekniikan ja sisäpintojen, kosteiden tilojen, julkisivujen ja piha-alueiden uusimisen.

Kokonaisvaltainen osaamisemme kiinteistöistä ja rakentamisesta mahdollistaa oikeiden asioiden korjaamisen oikealla tavalla. Haluamme tuottaa asiakkaillemme kustannustehokkaasti laatua myös välttämällä tarpeettomat korjaukset tai väärät korjausmenetelmät.

Käyttötarkoitusten muutokset ja muutostyöt

Korjausrakentamisen osaamiseemme kuuluu myös asiakkaidemme kiinteistöjen ja tilojen käyttötarkoituksen muutosten suunnittelu ja toteutus. Huomioimme kaavoituksen, pelastusviranomaisten ja muiden viranomaistahojen vaatimukset asiakkaamme tavoitteiden toteuttamisessa.

Laajennukset ja lisärakentaminen

Toteutamme paljon laajennuksia sekä lisä- ja täydennysrakennus projekteja. Osaamisemme avulla voimme suunnitella ja toteuttaa laajennukset vanhaa rakennuskantaa kunnioittaen. Osaamisemme mahdollistaa vanhojen ja uusien tilojen suunnittelun toimivaksi kokonaisuudeksi.

Lisärakentamisessa huomioimme myös tilojen käyttäjät rakennusprojektin aikana.