Kiinteistörahastot

WasaGroup-konsernin kiinteistörahastotoiminta mahdollistaa kiinteistösijoittajille osallistumisen ammattimaisiin ja tuottaviin kiinteistökehityskehityskohteisiin.

WasaGroup-konserni voi tarjota erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja myös kiinteistösijoitusten tekemiseen ja rahoittamiseen.

WGF-kiinteistökehitysrahastot

WasaGroup Funds Oy hallinnoi WGF-kiinteistökehitysrahastoja, jotka mahdollistavat kiinteistösijoitusten tekemisen kiinteistökehityskohteisiin.

Kiinteistösijoitusten rahastointi

WasaGroup Funds Oy voi tarjota yhden mahdollisuuden kiinteistösijoitusten rahastointiin omaksi rahastoksi, jota WasaGroup Funds Oy jää hallinnoimaan. Kiinteistöjen sale and lease back -tyyppinen järjestely mahdollistaa kiinteistömassa siirtämisen WasaGroup:n kiinteistövarainhoitoon sekä kiinteistösijoitusten arvopaperistamisen vaihtoehtorahaston osuudeksi.