Kiinteistökehitys

WasaGroup-konserni toteuttaa asiakkailleen erilaisia kiinteistökehitysprojekteja. Konsernin palvelut ja osaaminen varmistaa kokonaisuuden tehokkaan läpiviemisen alusta loppuun saakka.

Konsernimme osaaminen ja yhteistyöverkostomme kattavat kiinteistökehitysprojekteissa vaadittavien palveluiden tuottamisen.

Kiinteistökehitystoimialalla yhdistämme koko osaamisemme kiinteistösijoittajien ja omistajien sekä tilojen käyttäjien eduksi uusien tai uudistettujen toimitilojen ja kiinteistöjen luomiseksi.

Kiinteistökehitysprojekteissa varmistamme riittävän ammattitaidon mukana olon tehokkaalla tavalla, jotta hankkeet saadaan toteutettua nopeasti, tehokkaasti ja ennen kaikkea asiakkaamme tavoitteet täyttäen.

Kokonaisvaltaiset palvelut

Kiinteistökehitysprojektin palvelukokonaisuus räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaisesti siten, ettei asiakas maksa turhasta, mutta tuomme projektiin aina kaiken osaamisemme kiinteistökehitys- ja rakennusprojektien koko elinkaaresta.

Kiinteistökehitysprojekti voi sisältää projektinjohdon lisäksi kiinteistön suunnittelun, rakennuttamisen, rakentamisen sekä tilojen vuokrauksen ja rahoitusjärjestelyt.

Voimme toteuttaa asiakkaillemme heidän kiinteistösijoitukselle asetetut tavoitteet täyttäviä kiinteistökehityshankkeita avaimet käteen -periaatteella alusta loppuun saakka.

Kunnia-asiamme on löytää asiakkaillemme ratkaisut, jotka ovat edullisia, tehokkaita ja kestäviä läpi asiakkaan hankkeen sekä kiinteistön elinkaaren.

Kiinteistökehityspalvelut

Kiinteistökehitys

Kokeneena kiinteistökehityshankkeiden toteuttajana olemme oikea kumppani kiinteistökehityshankkeiden käynnistämiseen ja läpiviemiseen. Kiinteistökehitysprojekteissa kiinnitämme koko ajan huomiota kohteen mahdollisuuksiin ja sellaisten toteutustapojen valintaan, jotka mahdollistavat asiakkaan tavoitteiden täyttymisen huomioiden rakentamisen kustannukset sekä kiinteistön elinkaaren.

Kiinteistökehityskohteita voivat olla kaavoitettavat maa-alueet ja kaavoitetut tontit tai olemassaolevat saneerattavat, purettavat, jalostettavat tai laajennettavat rakennukset. Myös käyttötarkoitusten muutokset ovat meille tuttuja.

>>> Lue lisää kiinteistökehityspalveluistamme.

Suunnittelu

Tuotamme suunnittelupalveluita jo kiinteistökehityskohteiden kaavoituksesta ja maankäytön suunnittelusta lähtien. Teemme arkkitehti- ja rakennesuunnittelua kiinteistökehityshankkeissa välttäen kallista ylisuunnittelua, mutta erityisesti huomioiden toteutuksen ja rakentamisen kustannukset.

Toteutamme myös olemassaolevien kiinteistöjen saneeraus-, jalostus- ja lisärakentamiseen liittyvää suunnittelua. Suunnittelijamme hoitavat puolestasi lupa- ja muut viranomaisasiat.

Suunnittelutoimintamme ylpeyden aihe on näyttävä ja toiminnallinen arkkitehtuuri huolimatta nopeudestamme ja kustannustietoisuudestamme, joiden avulla asiakkaamme kiinteistökehityshankkeet täyttävät niille asetetut taloudelliset tavoitteet.

>>> Lue lisää suunnittelutoiminnasta vastaavasta suunnittelutoimisto WasaPlanista.

Rakennuttaminen ja valvonta

Tarjoamme projektinjohto- ja rakennuttajakonsultoinnin asiantuntijapalveluita, joiden avulla voimme toimia asiakkaamme edunvalvojana myös kiinteistökehityshankkeiden toteutuksessa.

Rakentamisen ja suunnittelun osaamisemme varmistaa asiakkaillemme tehokkaan suunnittelunohjauksen, jolla varmistetaan kustannustehokas ja laadukas rakentaminen.

Vastaamme rakennusvaiheen toteutuksesta hankevaiheesta käyttöönottoon ja takuuvaiheeseen. Vankka ammattitaitomme suunnittelusta ja rakentamisesta varmistaa, että osaamme valita asiakkaallemme kokonaisvaltaisesti edullisimmat ja laadukkaimmat toteutustavat ja toteuttajat.

>>> Lue lisää rakennuttamispalveluistamme.

Rakentaminen

WasaGroup-konsernin keskiössä on kiinteistöjen ja rakentamisen tuntemus ja osaaminen. Hyödynnämme rakentamisen osaamista ja rakentamisen kustannustietouttamme kaikessa asiakkaillemme tuottamissamme palveluissa. Kiinteistökehityshankkeissa voimme toteuttaa myös itse rakentamisen.

Konserniimme kuuluu rakennusliike WasaCon, jonka palvelut kattavat kaikki rakentamisen osa-alueet koko Suomessa.

>>> Lue lisää rakennusliike WasaConista.

Rahoitus

Voimme avustaa asiakkaitamme kiinteistökehitysprojekteissa niin hankkeiden rahoitusjärjestelyissä ja -neuvotteluissa kuin eri ratkaisuvaihtojen hakemisessa. Kontaktiverkostomme avulla voimme tarjota kiinteistökehityshankkeisiin osaamisemme omistus- ja rahoitusratkaisuissa kuin myös tuoda tarvittavia rahoittajia tai sijoittajia asiakkaidemme hankkeisiin.

Konserniyhtiömme WasaGroup Funds Oy hallinnoi kiinteistörahastoja, jotka voivat myös tarjota mielenkiintoisia ratkaisuja kiinteistöhankkeiden rahoitukseen ja toteutukseen sekä vaihtoehtoja kiinteistösijoitusten tekemiselle.

>>> Lue lisää rahastonhoitopalveluistamme.

>>> Lue lisää WasaGroup Funds -kiinteistökehitysrahastoista.

Vuokravälitys

Etsimme vuokralaisia asiakkaidemme kiinteistökehityskohteisiin, mutta etsimme myös kiinteistökehityskohteita ja uusia toimitiloja kiinteistövälitysasiakkaillemme.

Konsernimme laajan toiminnan ja kontaktipinnan ansiosta voimme tarjota asiakkaillemme heidän tarvitsemiaan liike- ja toimitiloja ympäri Suomen.

Kontaktiverkostojemme ansiosta voimme tuoda kiinteistökehitysprojekteihin vuokralaisia sekä avustaa vuokraneuvotteluissa ja vuokrauksessa.

>>> Lue lisää kiinteistönvälistyspalveluistamme.

Osto- ja myynti

Toimimme aktiivisesti kiinteistömarkkinoilla ja kiinteistökehityskentällä, joten voimme löytää juuri asiakkaillemme sopivia kiinteistökehityskohteita.

Tuotamme neuvonantopalveluita asiakkaillemme myös kiinteistöjen hankintaan ja myyntiin liittyen. Voimme olla mukana kiinteistökehitysprojektissa jo kiinteistön hankinnasta lähtien. Voimme myös avustaa kiinteistökehityskohteen myynnissä jo kiinteistökehitysprojektin alusta saakka.

Kiinteistökehityskohteiden osalta voimme ottaa myös kiinteistön manageerauksen hoitoomme ja huolehtia sijoituksen elinkaareesta ja tuottavuudesta.

>>> Lue lisää kiinteistövarainhoidon palveluistamme.

Asiakkaitamme

Asiakkaitamme ovat mm. institutionaaliset kiinteistösijoittajat, ulkomaalaisten kiinteistösijoittajien suomalaiset edustajat, kotimaiset kiinteistösijoittajat ja kiinteistöjen omistajat sekä yksittäiset yksityishenkilöt ja yritykset.