Kunnille

Toteutamme yksityisellä rahoituksella julkisia toimitiloja avaimet käteen -periaatteella.

Toimintamme mahdollistaa kunnille keskittymisen varsinaiseen toimintaansa ilman kiinteistöjen investointi- ja ylläpitovastuuta.

Uusia toimitiloja kuntien palveluille

Toteutamme uusia toimitiloja kuntien palveluille. Rahoitamme, toteutamme ja vuokraamme kunnille mm. päiväkotikiinteistöjä, hyvinvointi- ja terveysasemakiinteistöjä, kirjastoja ja muita julkisten palveluiden toimitilakiinteistöjä.

Yritystä ja elinvoimaa kuntaasi

Monipuolisena toimijana olemme mukana vaikuttamassa kunnan kasvuun ja kehitykseen.

Emme toteuta vain rakennuksia, vaan suunnittelemme ja toteutamme elämää rakennuksiin ja niiden ympärille. Tuomme kiinteistöhankkeidemme kautta kuntaan mukanamme uusia yrityksiä ja työpaikkoja.

Toteutamme myös suuria aluekehityshankkeita sekä kuntien keskustojen kehittämishankkeita, joissa kykenemme yhdistämään tehokkaasti julkisten toimintojen tilatarpeita ja yksityisten toimijoiden tilatarpeita rakentaen toimivaa ja elävää kuntaa.

Kokonaisvastuu Wasa360-konseptilla

Yhdistämme Wasa360-konseptillamme tehokkaan hankekehityksen, innovatiivisen ja kokonaisvaltaisen suunnittelun sekä kustannustehokkaan kiinteistön rakennuttamisen ja ylläpidon.

WasaGroupin Wasa360-konseptilla WasaGroup ottaa kokonaisvastuun kiinteistöstä sen elinkaari huomioiden. WasaGroup vastaa kiinteistön suunnittelusta ja toteutuksesta, mutta myös rahoituksesta, vuokraamisesta ja ylläpidosta.

Wasa360-konseptin ansiosta WasaGroup ottaa aidosti kokonaisvastuun kiinteistöinvestoinnista koko kiinteistön elinkaari huomioiden.

Ota meihin yhteyttä