Kiinteistövarainhoito

WasaGroup Oy ylläpitää ja jalostaa kiinteistövarainhoidon asiakkaiden kiinteistövarallisuutta. Huolehdimme kiinteistösijoitusten tuotosta ja arvosta.

WasaGroup Oy on kiinteistövarallisuuden luoja, ylläpitäjä ja hoitaja. Tuotamme asiakkaille laaja-alaisia kiinteistövarainhoidon palveluita, joiden avulla pidämme huolta asiakkaidemme kiinteistösijoituksista sekä niiden tuotosta.

Kiinteistövarallisuuden hoito

Tuotamme kiinteistövarainhoidon asiakkaillemme heidän kiinteistösijoitustensa hallinnollisen, taloudellisen ja teknisen isännöinnin palvelut. Kiinteistövarallisuuden hoidossa hoidamme asiakkaamme kiinteistösijoitukseen liittyvät talous- ja hallintoasiat sekä panostamme kiinteistön sekä valittujen kiinteistönhoidosta vastaavien tahojen valvontaan ja seurantaan.

Hallinnolliseen isännöintiin sisältyy kiinteistön ja kiinteistöyhtiön yleishallinto ja sopimusasiat kuten turvallisuus- ja vakuutusasiat. Toimimme asiakkaidemme puolesta kiinteistössä silminä ja korvina varmistaen tuottoisan kiinteistösijoituksen ja tyytyväiset vuokralaiset.

Taloudelliseen isännöintiin sisältyy taloushallinnon palvelut kirjanpito, tilinpäätökset, maksuliikenne, arvonlisäveron laskeminen ja tilitykset sekä muut viranomaisilmoitukset. Taloudelliseen isännöintiin voi sisältyä myös muu neuvonanto esimerkiksi budjetointiin, lainoitukseen ja rahoitukseen, kiinteistön jalostukseen ja tuottotavoitteiden suunnitteluun liittyen.

Tekniseen isännöintiin sisältyy kiinteistön teknisen toiminnallisuuden ja kunnon ylläpitäminen ja valvonta. Teknisenä isännöintsijänä toimimme myös kiinteistönhuollon suuntaan asiakkaamme edunvalvojana.

Vuokrahallinto

Kiinteistövarainhoidon palvelukokonaisuuteen sisältyy myös vuokra- ja vastikeseuranta ja niiden kanto sekä perintä.

Vuokra- ja vastikeseurannan lisäksi avustamme vuokrasopimusten laadinnassa ja neuvotteluissa. Voimme tarjota lisäksi kiinteistönvälityspalveluita vuokralaisten hankkimiseksi.

Vuokralaisten osalta voimme toimia asiakkaamme puolesta vuokranantajan edustajana ja hoitaa vuokralaisten asiat sekä vuokrasopimushallinnon vuokrantarkistuksineen.

Kiinteistönhoito

Avustamme kiinteistövarainhoidon asiakkaitamme kiinteistönhoitajien kilpailuttamisessa sekä valinnassa. Valvomme kiinteistöä ja kiinteistönhoitoa asiakkaamme puolesta.

Kauttamme saa myös kuntokartoitukset tai muut selvitykset korjaus- tai muutostöiden suunnittelua varten.

Avustamme asiakkaitamme myös korjaus- ja muutossuunnitelmien laadinnassa. Tavoitteenamme on aina tuottava kiinteistösijoitus.

Kiinteistökehitys

Kiinteistövarainhoidon asiakkaillemme voimme tarjota osaavaa ja laaja-alaista konsultaatiota kiinteistön jalostamisessa, saneerauksessa tai muutos- ja lisärakentamisessa suunnittelusta, valvontaan ja toteutukseen saakka.

Voimme tarjota suunnittelupalveluita vuokralaisten tai uusien vuokralaisten vaatimien muutostöiden suunnitteluun.

Voimme tarjota myös rakennuttamis- ja valvontapalveluita kaikissa kiinteistövarainhoidon asiakkaidemme kiinteistöissä.

Kiinteistönvälitys

Voimme tarvittaessa etsiä uusia vuokralaisia kiinteistövarainhoidon asiakkaidemme kiinteistöihin.

Voimme myös avustaa kiinteistövarainhoidon asiakkaitamme kiinteistöjen myyntitoimeksiannoissa.