Kiinteistökehityspalvelut

WasaGroup Oy on valtakunnallinen kiinteistökehittäjä, joka tarjoaa poikkeuksellisen kattavat palvelut kiinteistökehitysprojektien suunnitteluun, toteutukseen ja hoitoon.

WasaGroup Oy tuottaa kiinteistökehityspalveluita yksityisille, julkisille ja yleishyödyllisille toimijoille. Asiakaitamme ovat institutionaaliset kiinteistösijoittajat, kiinteistörahastot ja -sijoittajat sekä teollisuusyritykset ja muut kiinteistöjen ja maanomistajat.

Tavoitteemme on tuottava ja onnistunut kiinteistösijoitus. Tavoitteeseen pääsemisessä asiakkaamme käytössä on koko osaamisemme kiinteistökehityksestä kaavoituksesta, suunnittelusta toteutukseen ja rahoitukseen.

Kiinteistökehityspalveluidemme kohteet voivat olla kaavoitettavia maa-alueita, kaavoitettuja tontteja tai olemassa olevia jalostettavia rakennuksia.

Kokonaisvaltaisia kiinteistökehitysprojekteja

Kiinteistökehitysprojektin palvelukokonaisuus räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Tuotamme kaikki asiakkaamme tarvitsemat kiinteistökehityspalvelut, joiden avulla varmistetaan asiakkaan kiinteistösijoitukselle asetettujen tavoitteiden täyttyminen.

Voimme vastata koko kiinteistökehityshankkeesta alusta loppuun saakka.

Kiinteistökehitys

Kokeneena kiinteistökehityshankkeiden toteuttajana WasaGroup Oy toimii asiakkaan kumppanina kiinteistökehityshankkeen käynnistämisestä läpiviemiseen saakka.

Kiinteistökehitysprojekteissa kiinnitämme erityistä huomiota kohteen mahdollisuuksiin ja toteutustapojen valintaan siten, että asiakkaan tavoitteet täyttyvät. Osaamisemme varmistaa koko kiinteistökehitys- ja rakennusprojektin elinkaaren kustannusten huomioimisen, jotta jo alussa tehdyt valinnat eivät aiheuta asiakkaallemme yllättäviä kustannuksia projektin myöhemmissä vaiheissa.

Suunnittelu

Suunnitteluosaamisemme ansiosta voimme toteuttaa kiinteistökehityskohteiden suunnittelua jo kaavoituksen ja maankäytön suunnittelusta lähtien. Teemme arkkitehti- ja rakennesuunnittelua välttäen kallista ylisuunnittelua huomioiden toteutuksen ja rakentamisen kustannukset jo suunnitteluvaiheessa.

Teemme myös kiinteistöjen saneeraus-, jalostus- ja lisärakentamiseen liittyvää suunnittelua. Hoidamme asiakkaidemme puolesta myös lupa- ja viranomaisasiat.

Rakennuttaminen

Tarjoamme projektinjohto- ja rakennuttajakonsultoinnin asiantuntijapalveluita, joiden avulla voimme toimia asiakkaamme edunvalvojana myös kiinteistökehityshankkeen toteutusvaiheessa.

Rakentamisen ja suunnittelun osaamisemme varmistaa tehokkaan suunnittelun ohjauksen, kustannustehokkaat hankinnat ja hyvän hinta-laatu-suhteen toteutumisen.

Voimme vastata hankevaiheen lisäksi myös käyttöönotto- ja takuuvaiheesta.

Rakentaminen

WasaGroup-konsernista on saatavissa myös rakentamisen palvelut joko konserniyhtiöiden toimesta tai yhteistyöverkostostamme. Rakennuttajana hyödynnämme asiakkaidemme puolesta koko rakentamisen osaamistamme ja kustannustietouttamme myös rakentamisen toteutuksessa sekä toteuttajien kilpailutuksessa ja valinnassa.

Rahoitus

Kiinteistökehitysprojekteissa voimme avustaa asiakkaitamme myös rahoitusjärjestelyissä ja -neuvotteluissa. Voimme avustaa asiakkaidemme hankkeiden rahoittajien ja sijoittajien hankinnassa.

WasaGroup-konserniin kuuluva WasaGroup Funds Oy toimii kiinteistörahastojen hallinnointiyhtiönä ja voi tarjota myös vaihtoehtoja kiinteistösijoitusten tekemiselle tai kiinteistökehityshankkeiden rahoitukseen.

Vuokravälitys

Etsimme vuokralaisia myös asiakkaidemme kiinteistökehityskohteisiin. Toimimme myös asiakkaidemme toimitilojen markkinoijina ja vuokraajina.

Lisäksi etsimme jatkuvasti kiinteistökehityskohteita kiinteistösijoittaja-asiakkaillemme.

Verkostojemme ansiosta pystymme tehokkaasti yhdistämään niin sijoittajien tarpeita kuin toimitilojen etsijöiden tarpeita.

Osto- ja myynti

Toimimme aktiivisesti kiinteistömarkkinoilla, joten voimme avustaa asiakkaitamme myös kiinteistöjen ostotoimeksiannoissa ja kiinteistökehityshankkeiden valinnassa.

Avustamme myös kiinteistöjen myynneissä tai kiinteistökehityshankkeiden välityksessä edelleen.