Minna Leismala nimitetty liiketoimintajohtajaksi kiinteistöjohtamiseen

Kiinteistöjohtamisen tiimi vastaa kiinteistön omistamisen ja kiinteistöjohtamisen palveluista sekä isännöinnin organisoimisesta osana Wasa360-palvelumallia.

Minna Leismala on nimitetty WasaGroup Oy:n kiinteistöjohtamisen liiketoimintajohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 16.8.2021 alkaen. Hän työskentelee konsernin Helsingin toimipisteeltä käsin. Leismalalla on 15 vuoden kokemus kiinteistöjohtamisen asiakkuus-, myynti- ja johtotehtävistä Caverion Suomi Oy:stä ja sitä edeltäneestä YIT Kiinteistötekniikka Oy:stä. Nykyisen asiakkuuspäällikkötehtävänsä lisäksi hän toimii Suomen ensimmäisen elinkaarihankkeen yhteyteen perustetun kumppanuusyrityksen, Arandur Oy:n, toimitusjohtajana.

WasaGroupissa Minna Leismala vastaa kiinteistöjohtamisen liiketoiminnan kehittämisestä ja kasvattamisesta.

 

Kiinteistöjohtaminen osa Wasa360-palvelumallia

Wasa360-palvelumalli kattaa koko kiinteistösijoituksen elinkaaren, ja kiinteistöjohtaminen ei ole pelkästään kiinteistön omistusajan isännöintiä vaan olennainen osa koko kiinteistösijoituksen elinkaarta hankekehitysvaiheesta alkaen. Wasa360-palvelumallissa kiinteistöjohtaminen osallistuu hankkeisiin jo hankekehitysvaiheessa tuoden kiinteistön käytön ajan näkökulman ja osaamisen osaksi koko hankkeen elinkaarta.

Leismalan tiimi vastaa kiinteistön omistamisen ja kiinteistöjohtamisen palveluista sekä isännöinnin organisoimisesta. WasaGroup on vastannut parhaillaan WGF-rahastojen 100 miljoonan euron kiinteistöportfolion ylläpidosta. Uuden yhteistyökumppanin, Tuohex Kiinteistörahaston kanssa tiimin hallinnoiman kiinteistöportfolion arvo on tarkoitus nostaa jopa 250 miljoonaan euroon.

Ota meihin yhteyttä