WasaGroup toteuttaa uuden kampusrakennuksen Jyväskylän Tähtiniemeen

WasaGroup rakennuttaa kampusrakennuksen Jyväskylän Korpilahdelle. Uusissa tiloissa tulee toimimaan Alkio-opisto ja Humanistinen ammattikorkeakoulu.

WasaGroup toteuttaa Jyväskylän Korpilahdelle Tähtiniemen alueelle uuden kampusrakennuksen Alkio-opistolle ja Humanistiselle ammattikorkeakoululle (Humak). Nyt alkunsa saavan yksikerroksisen n. 1200 m2:n puurakennuksen valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä. WasaGroup vastaa uusien tilojen suunnittelusta, rakennuttamisesta ja vuokraamisesta.

WasaGroup, Alkio-opisto ja Humak haluavat tarjota tuleville opiskelijoille viihtyisät tilat tukemaan laadukasta opetusta Päijänteen rantamaisemissa Tähtiniemessä. Uuden kampusrakennuksen myötä Tähtiniemessä opiskelee noin 500 opiskelijaa.

Wasa360-konsepti ainutlaatuinen ja tehokas tapa toteuttaa uusia tiloja

WasaGroup toteuttaa kampusrakennuksen ainutlaatuisella Wasa360-konseptillaan. Wasa360-konseptissa WasaGroup ottaa kokonaisvastuun koko hankkeesta vastaten sen kehittämisestä, projektinjohdosta, suunnittelusta ja toteutuksesta sekä vuokraamisesta. Investoinnin rahoittaa kokonaisuudessaan vuokranantajana toimiva WGF II-rahasto. Rakennusurakoitsijana kohteessa toimii RPP Rakennus Oy.

Suunnittelemme ja toteutamme toimijoiden toimintaa tukevia laadukkaita tiloja sekä etsimme ratkaisuja, joiden avulla uudet tilat tukevat käyttäjien toimintaa parhaalla mahdollisella tavalla.

”Toimintamme mahdollistaa toimijoille keskittymisen varsinaiseen toimintaansa ilman kiinteistöjen toteutus-, investointi- tai ylläpitovastuuta.”, kertoo WasaGroupin myyntijohtaja Tommi Heikkinen.

Tähtiniemen alue omaa erittäin merkittävän kasvupotentiaalin uudenlaisen koulutustarjonnan ja erilaisia tarpeita palvelevien asumisratkaisujen kehittämisessä ja niiden yhdistämisessä esimerkiksi kotimaiseen ja kansainväliseen liikunta- ja luontomatkailuun. Siksi Tähtiniemen alueen kehittämiseen on laadittu ohjaava visio. Visiotyö toteutettin Jyväskylän kaupungin elinkeinoyksikön vetämänä yhteistyössä alueen toimijoiden ja sidosryhmien kanssa.

”Olemme Business Jyväskylässä iloisia, että Tähtiniemen kehittämissuunnitelman toteutuminen käynnistyy näin nopeasti ja samalla on saatu seudulle uusi toimija, WasaGroup”, sanoo elinkeinojohtaja Anne Sandelin.

 

Ota meihin yhteyttä